Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3358-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3358-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3358-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3358-ЕП/НС

София, 23 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

Приема условия и ред за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., както следва:

1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 ИК или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произведе машинно гласуване, се обявяват от ЦИК и се публикуват на интернет страниците на ЦИК и РИК.

2. Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира произвеждането на машинното гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.

3. Машинното гласуване се осъществява чрез специализирани устройства за гласуване и софтуер, удостоверени по реда на чл. 213а, ал. 2 ИК. С оглед повишаване на нивото на сигурност, на удостоверената версия на софтуера се извършва нов Trusted build (доверено изграждане), с използване на удостоверения вече изходен код, чрез UEFI ключове, притежавани само от ЦИК, по публична процедура. Във връзка с чл. 213а, ал. 3 ИК по време на публичната процедура може да участват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за изборите, и на БАН, като на лицата се предоставя достъп до изходния код на софтуера за ТУМГ.

4. За машинното гласуване се създават общи бюлетини върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

Бюлетините се проектират по същия начин, както хартиените бюлетини.

Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетините.

5. В секциите, в които се произвежда машинно гласуване, избирателят гласува по избор с бюлетини за машинно гласуване или с хартиени бюлетини. В случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно, секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия, която уведомява Централната избирателна комисия. Гласуването продължава с хартиени бюлетини.

6. Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

7. Избирател, който гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

8. Машинното гласуване се извършва по реда на чл. 268 ИК.

9. След произвеждане на гласуването се отпечатват от системата две бюлетини от машинно гласуване, които избирателят пуска в две избирателни кутии за машинно гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.

10. Резултатите от машинното гласуване по кандидатски листи не се обявяват до края на изборния ден.

11. Централната избирателна комисия организира и провежда обучение на РИК, както и провежда разяснителна кампания за машинното гласуване.

Районните избирателни комисии провеждат обучение на СИК, в които ще се произвежда машинно гласуване.

12. Централната избирателна комисия с Решение № 3339-ЕП/НС от 20 май 2024 г. е приела Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от СИК, в който е уреден редът за гласуване в секциите, в които ще се произвежда машинно гласуване и ги е обявила на интернет страницата си.

13. За неуредените въпроси в тези условия и ред ЦИК се произнася с решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                            Камелия Нейкова

 

                                                         СЕКРЕТАР:

                                                                                            Севинч Солакова

 

ЕВ/МБ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:41 на 23.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация