Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3357-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3357-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3357-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3357-ЕП/НС

София, 23 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 8, чл. 9, ал. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя следните условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци:

1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.

2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, на местата за лишаване от свобода и за задържане, капитана на плавателния съд в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 6 юни 2024 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, пристанището, на което домува плавателният съд.

3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, и на плавателните съдове под българско знаме, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на плавателните съдове поотделно за всеки от видовете избор – за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители по Приложение № 6-ЕП, Приложение № 7-НС, Приложение № 8-ЕП, Приложение № 9-НС, Приложение № 10-ЕП и Приложение № 11-НС от изборните книжа.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17.00 ч. на 6 юни 2024 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

Не по-късно от 17.00 ч. на 6 юни 2024 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

4. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28/29/30 ИК“.

5. В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват съответната РИК за съставените избирателни списъци и необходимостта от образуване на избирателна секция.

6. След провеждане на консултации кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

7. Районната избирателна комисия назначава състави на секционните избирателни комисии.

8. Избирателните списъци по т. 3 се предават от ръководителя на съответното заведение, съответно от капитана на плавателния съд и представители на РИК и общинската администрация на съответната секционна избирателна комисия с протокол (Приложение № 101-ЕП/НС и  Приложение № 107-ЕП/НС от изборните книжа).

9. Ръководителите на местата по т. 1 и капитаните на плавателни съдове издават удостоверение – Приложение № 18-ЕП/НС от изборните книжа – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.

10. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписват избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или постъпилите на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателните списъци в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне от избирателите на документ за самоличност и отделна декларация за всеки вид избор, в който гласуват, че не са гласували и няма да гласуват в същия избор на друго място (Приложение № 85-НС и Приложение № 87-ЕП от изборните книжа).

11. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и отделна декларация за всеки вид избор, в който гласуват, че не са гласували и няма да гласуват в същия избор на друго място (Приложение № 85-НС и Приложение № 87-ЕП от изборните книжа).

12. Всяка от декларациите по т. 10 и т. 11 се прилага към съответния избирателен списък за гласуване - Приложение № 85-НС към избирателния списък за гласуване за народни представители, Приложение № 87-ЕП към избирателния списък за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и става неразделна част от него.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини и райони, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община/район. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ГС/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:54 на 13.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация