Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3354-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3354-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3354-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3354-ЕП/НС

София, 23 май 2024 г.

 

ОТНОСНО:   регистрация на Изследователски център “ТРЕНД“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 3 от 22.05.2024 г. от Изследователски център „ТРЕНД“ ООД, представлявано от Димитър Асенов Ганев, чрез пълномощника Д. Д. В., за регистрация като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението (Приложение № 88-ЕП/НС от изборните книжа) са приложени:

- удостоверение за актуално състояние от 21.05.2024 г., издадено от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на Изследователски център „ТРЕНД“ ООД;

- пълномощно от Димитър Асенов Ганев в полза на Д.Д. В.;

- инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

- списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 268 анкетьори, както и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител;

- кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания „на изхода“ (exit-poll).

От извършената проверка на лицата, предложени за регистрация като анкетьори, се установява, че 263 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 3335-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на ЦИК, а за пет лица са установени несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 3335-ЕП/НС от 20.05.2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА Изследователски център „ТРЕНД“ ООД с ЕИК 204076499, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 263 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ССт/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:43 на 14.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация