Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3348-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3348-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3348-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3348-ЕП/НС

София, 23 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 22.05.2024 г. от Николай Росенов Маринов – представляващ сдружение „Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 98 (деветдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза и целите са свързани със стимулиране процесите на социално включване и активно гражданство сред ромската общност.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 96 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 96 (деветдесет и шест), упълномощени представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Сергей Тодоров Юруков

 

2.       

Емил Маринов Александров

 

3.       

Снежана Емилова Ризова

 

4.       

Марин Александров Ризов

 

5.       

Мария Росенова Спасова

 

6.       

Ангел Маринов Маринов

 

7.       

Методи Анков Симеонов

 

8.       

Иван Асенов Георгиев

 

9.       

Юри Божидаров Юрев

 

10.  

Василка Асенова Демирева

 

11.  

Божидар Димитров Петров

 

12.  

Таня Рашкова Вранчева

 

13.  

Руска Аргирова Димова

 

14.  

Иван Кирилов Мерджанов

 

15.  

Северина Симеонова Ангелова

 

16.  

Асен Петков Димов

 

17.  

Димитър Иванов Михайлов

 

18.  

Кристиян Михайлов Динков

 

19.  

Георги Ненчев Георгиев

 

20.  

Ангел Асенов Шекеров

 

21.  

Марио Николаев Николов

 

22.  

Георги Асенов Николов

 

23.  

Диян Велков Сандов

 

24.  

Велко Димитров Сандов

 

25.  

Кочо Веселинов Кочев

 

26.  

Румен Николаев Илимончев

 

27.  

Андон Василев Асенов

 

28.  

Стоян Асенов Асенов

 

29.  

Славчо Асенов Асенов

 

30.  

Стоян Живков Ненков

 

31.  

Васил Живков Ненков

 

32.  

Асен Борисов Ангелов

 

33.  

Исус Калинков Ангелов

 

34.  

Александър Христов Филипов

 

35.  

Юлия Асенова Солакова

 

36.  

Сашо Асенов Ангелов

 

37.  

Бистра Сашова Ангелова

 

38.  

Малина Крумова Пирова

 

39.  

Димитър Пешев Филков

 

40.  

Кирил Антонов Пъшев

 

41.  

Кольо Димитров Маринов

 

42.  

Мариян Тодоров Божинов

 

43.  

Санди Георгиев Костов

 

44.  

Женя Теодорова Панова

 

45.  

Теодор Живков Панов

 

46.  

Пешо Татянов Атанасов

 

47.  

Сали Мусов Ибраимов

 

48.  

Стивън Гергинов Маринов

 

49.  

Атанас Маринов Георгиев

 

50.  

Веселина Георгиева Илиева

 

51.  

Елизабет Димитрова Цветанова

 

52.  

Георги Коцев Иванов

 

53.  

Гергин Маринов Кисьов

 

54.  

Гергана Димитрова Цветанова

 

55.  

Анелия Петрова Любенова

 

56.  

Катерина Стайкова Георгиева

 

57.  

Славчо Николаев Михайлов

 

58.  

Янка Тодорова Петрова

 

59.  

Христина Димитрова Томова

 

60.  

Магдалена Янкова Георгиева

 

61.  

Мария Миленова Иванова

 

62.  

Иван Цветанов Семов

 

63.  

Любен Траянов Димитров

 

64.  

Мариян Катев Асенов

 

65.  

Васил Михайлов Ангелов

 

66.  

Орлин Орлинов Атанасов

 

67.  

Георги Иванов Георгиев

 

68.  

Антоанета Андреева Иванова

 

69.  

Даниел Недков Илиев

 

70.  

Красимир Александров Христов

 

71.  

Дора Лилянова Христова

 

72.  

Радостина Андреева Каменова

 

73.  

Наталия Недкова Стефанова

 

74.  

Иван Димитров Йосифов

 

75.  

Мария Сашова Кръстева

 

76.  

Сашо Боянов Кръстев

 

77.  

Сашо Йосифов Ангелов

 

78.  

Таньо Александров Атанасов

 

79.  

Стоил Траянов Стоилов

 

80.  

Алекс Кирилов Митков

 

81.  

Славчо Таньов Атанасов

 

82.  

Хрисула Димчова Величкова

 

83.  

Младен Данаилов Младенов

 

84.  

Мексун Бисеров Ангелов

 

85.  

Икбале Нелева Ангелова

 

86.  

Стефан Стефанов Николов

 

87.  

Исмаил Ахмедов Ахмедов

 

88.  

Айредин Стефанов Стефанов

 

89.  

Елка Аспарухова Стефанова

 

90.  

Джунет Яшаров Яшаров

 

91.  

Еркан Гюлхан Раимов

 

92.  

Виктория Иринова Йорданова

 

93.  

Леват Салиева Ахмедова

 

94.  

Сали Ахмедов Мустафов

 

95.  

Айше Фикрет Ахмед

 

96.  

Мюскюре Ниязи Юсреф

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

ЦГ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:56 на 15.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация