Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3347-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3347-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3347-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3347-ЕП/НС

София, 22 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпили са заявления с вх. № 3-2 от 21.05.2024 г. и с вх. № 3-3 от 22.05.2024 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Константина Стефанова Кипрова чрез А.  Г.  Д.  , за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявленията са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 120 (сто и двадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 110 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за десет лица е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 110 (сто и десет) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.      

Ахмед Хюсеинов Алишанов

 

2.      

Галип Халилов Юсеинов

 

3.      

Галя Зоркова Османова

 

4.      

Шерифе Алиева Юсеинова

 

5.      

Румяна Колева Мустафова

 

6.      

Недялка Веселинова Мехмед

 

7.      

Зюмбюл Хасанова Мехмедова

 

8.      

Афизе Мехмедова Исмаилова

 

9.      

Биляна Альошева Асенова

 

10.  

Виолета Германова Мишева

 

11.  

Юлия Ангелова Милева

 

12.  

Фатме Юсеинова Велиева

 

13.  

Виолета Ангелова Милева

 

14.  

Яна Радилова Михайлова

 

15.  

Галя Кирова Колева

 

16.  

Маргарита Трендафилова Димитрова

 

17.  

Иван Любенов Иванов

 

18.  

Цветелина Траянова Стоянова

 

19.  

Георги Иванов Георгиев

 

20.  

Ерик Емилов Беков

 

21.  

Ангел Христов Христов

 

22.  

Георги Цветелинов Стоев

 

23.  

Стефан Кирилов Георгиев

 

24.  

Виктор Ивайлов Йончев

 

25.  

Станислав Стайков Бургазлиев

 

26.  

Диана Радославова Гиздова

 

27.  

Веселин Радославов Димитров

 

28.  

Николина Иванова Атанасова

 

29.  

Ярослав Стаматов Илиев

 

30.  

Иванка Григорова Рахими

 

31.  

Петрана Атанасова Стойнова

 

32.  

Беатрис Мохамед Рахими

 

33.  

Мохамед Хафиз Рахими

 

34.  

Юмер Мустанов Юмеров

 

35.  

Мийрем Еленова Асенова

 

36.  

Мехмед Шериф Кадир

 

37.  

Радослав Зорков Колев

 

38.  

Зорка Радославова Колева

 

39.  

Асан Хюсеинов Алишанов

 

40.  

Десислав Митков Христов

 

41.  

Соня Ангелова Христова

 

42.  

Николай Иванов Иванов

 

43.  

Момчил Десиславов Митков

 

44.  

Милен Сергеев Николов

 

45.  

Олга Николаева Велиславова

 

46.  

Сибрина Пенкова Димитрова

 

47.  

Сашка Асенова Балинова

 

48.  

Косто Петров Николов

 

49.  

Хасан Ахмед Ахмет

 

50.  

Огнян Шабан Руфад

 

51.  

Айнур Айше Идаетов

 

52.  

Бедрие Фехимова Ватанер

 

53.  

Денис Варадинов Карамфилов

 

54.  

Айше Джефер Хаккъ

 

55.  

Анна Емилова Бахчеванова

 

56.  

Бейхан Бейсим Якуб

 

57.  

Белла Веселин Димова

 

58.  

Борислав Димитров Димитров

 

59.  

Вероника Атанасова Кънчева

 

60.  

Джефер Мустафа Хюсейнали

 

61.  

Ивайло Симеонов Биков

 

62.  

Майя Кирилова Иванова

 

63.  

Надя Любомирова Александрова- Съботинова

 

64.  

Нели Тодорова Белчева

 

65.  

Петя Илчова Саздова

 

66.  

Радослава Валентинова Петрова

 

67.  

Ресмие Хюсеин Исмаил

 

68.  

Станимир Христов Бахчеванов

 

69.  

Станойко Ангелов Ангелов

 

70.  

Хюсние Мюмюн Юсни

 

71.  

Бина Георгиева Динева

 

72.  

Асен Андреев Христов

 

73.  

Андрей Иванов Христов

 

74.  

София Андреева Христова

 

75.  

Анифе Мейрем Ахмедова

 

76.  

Ахмед Хасанов Юсеинов

 

77.  

Галя Илиева Иванова

 

78.  

Али Георгиев Колев

 

79.  

Янка Сашова Стоянова

 

80.  

Райко Симеонов Иванов

 

81.  

Цонка Андреева Христова

 

82.  

Зейнеп Юсеинова Юсеинова

 

83.  

Георги Кирилов Илиев

 

84.  

Павлина Андреева Христова

 

85.  

Айнур Юсеин Риза

 

86.  

Несрин Салиева Юсеинова

 

87.  

Атче Кемалова Мехмедова

 

88.  

Иван Христов Щерев

 

89.  

Николай Стоянов Колев

 

90.  

Хасан Юсеинов Ахмедов

 

91.  

Христина Алиева Сюлейманова

 

92.  

Рафи Феимов Сюлейманов

 

93.  

Стефан Ботьов Рашков

 

94.  

Стела Божидарова Рашкова

 

95.  

Георги Йорданов Цонев

 

96.  

Пролетина Георгиева Якимова-Цонева

 

97.  

Пролет Валентинова Борисова

 

98.  

Димитрина Атанасова Мишева

 

99.  

Петя Георгиева Гугушева

 

100.                  

Мария Станчева Вътева

 

101.                  

Валентин Стойнев Борисов

 

102.                  

Валентин Йорданов Цонев

 

103.                  

Мирела Дионисиева Гугушева

 

104.                  

Татяна Димитрова Татева

 

105.                  

Виолета Пенева Давидова

 

106.                  

Валентин Костов Делиминков

 

107.                  

Боряна Пейчева Делиминкова

 

108.                  

Асен Ботьов Рашков

 

109.                  

Ангел Георгиев Ангелов

 

110.                  

Иванка Русева Бацова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Камелия Нейкова

 

                                                 СЕКРЕТАР:

                                                                               Севинч Солакова

 

 

 

ГБ/МБ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:48 на 20.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация