Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3342-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3342-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3342-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3342-ЕП/НС

София, 21 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 18, ал. 1 и чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с Решение № 3318-ЕП/НС от 17.05.2024 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 28-АД/20.05.2024 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протокол от 20.05.2024 г. от проведените преговори и доклад от 21.05.2024 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 21.05.2024 г. на ЦИК, и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“, Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП поради наличие на изключителни права. 

Съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Съгласно чл. 213в, ал. 2 ИК специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя от Печатницата на Българската народна банка.

С поканения участник по двете обособени позиции са проведени преговори, обективирани в протокол от 20.05.2024 г. и доклад от 21.05.2024 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „Печатница на Българска народна банка“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

I.            ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП, системен № F529015 от 17.05.2024 г., уникален номер на поръчката в РОП № 04312-2024-0008, по Обособена позиция № 1 „ Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117.

II.         ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП, системен № F529015 от 17.05.2024 г., уникален номер на поръчката в РОП № 04312-2024-0008, по Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117.

III.       ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ и Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“, на участника „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117.

IV.       УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, договори за изпълнение на предмета на обществената поръчка по всяка от двете обособени позиции.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                               Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                              Севинч Солакова

 

 

РЦ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:37 на 18.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация