Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3327-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3327-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3327-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3327-ЕП/НС

София, 20 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 7 от 17.05.2024 г. от Ива Юлиянова Лазарова – представляваща сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Ясен Юлиянов Лазаров

2.

Диана Василева Ефтимова

3.

Цветан Свиленов Кадиев

4.

Елена Николаева Андонова

5.

Мариана Ангелиева Терзийска

6.

Ива Юлиянова Лазарова

7.

Лилиан Радославова Никифорова

8.

Иван Стоянов Гъчмов

9.

Светозар Илиев Колибарски

10.

Юлия Мариянова Иванчева

11.

Даяна Александрова Асенова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Камелия Нейкова

 

                                                  СЕКРЕТАР:

                                                                                Севинч Солакова

 

 

ЕЧ/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:46 на 23.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация