Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3166-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3166-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3166-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3166-НС

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Валентин Груев Григоров и Тинка Колева Стоилкова – представляващи коалицията, заведено под № 11 на 24 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Протокол от 10.04.2024 г. за образуване на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ между партия „КОМУНИСТИЧЕКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ и партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Валентин Груев Григоров и Тинка Колева Стоилкова заедно и поотделно.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 15.04.2024 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 2809/1990 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 4526/1999 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ от 22.04.2024 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.

6. Образци от подписите на представляващите коалицията.

7. Образец от подписа на представляващия партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

11. Образец от печата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.

12. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

13. Образец от печата на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“.

14. Образец от печата на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

Коалицията няма печат.

15. Банков документ от БНБ от 22.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

16. Служебна бележка от 22.04.2024 г. от Пощенска банка.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4597 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ и партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Войнов

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ГБ/МБ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:32 на 29.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация