Върховен административен съд – Прессъобщение

site.btaПетчленен състав на ВАС потвърди отмяната на разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, касаещи промени в реда и начина за придобиване право на лов

Петчленен състав на ВАС потвърди отмяната на разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, касаещи промени в реда и начина за придобиване право на лов
Петчленен състав на ВАС потвърди отмяната на разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, касаещи промени в реда и начина за придобиване право на лов

Върховният административен съд остави в сила решение № 11553 от 23.11.2023 г. на тричленния състав на ВАС, с което е отменeн чл. 15 ал. 1 в частта му “и на една поправителна изпитна сесия от 1 до 31 октомври по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ” и чл.19 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча /ППЗЛОД/ обн.ДВ бр. 18/24.02.2023г/. 

С оспорените две разпоредби на чл. 15 ал. 1 и чл. 19 ал. 2 от ППЗЛОД са извършени съществени промени в реда и начина на провеждане на изпитна сесия за придобиване право на лов. С промяната се въвежда възможност за неуспешно издържалите редовната изпитна сесия от 1 юни до 30 юни да се явят “и на една поправителна изпитна сесия от 1 до 31 октомври по график, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/”.

Петчленният състав споделя изцяло фактическите и правни изводи на тричленния състав на ВАС и приема, че оспорените разпоредби на чл. 15 ал. 1 в частта /която по същество е била и предмет на изменителната норма/ и чл. 19 ал. 1 от ППЗЛОД са в противоречие с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закон за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/.

Петчленният състав потвърждава, че тази норма е в противоречие с разпоредбите на чл. 22 ал. 9 вр. ал. 1 от Закон за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, тъй като с нея се ограничава продължителността на посочения нов курс за обучение  /от юли до септември на съответната година/ преди явяване на нов изпит и така се намалява неговата продължителност на три месеца. 

В чл. 22, ал. 9 от ЗЛОД е посочено, че лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, могат да се явяват на изпит след преминаване на нов курс за подготовка с продължителност между 3 и 6 месеца, т.е. процедурата по придобиване право на лов започва отначало. Закона не предвижда провеждане на поправителна изпитна сесия, а само на редовна такава и то след провеждане на нов курс на обучение. Създаването на възможност за поправителен изпит в период от време в година, който скъсява задължителния нов курс на обучение е предпоставка за опасност пред получаването на правомощие да се борави с общоопасно средство, без лицето да е преминало пълния курс на обучение.

В противоречие с разпоредба от по-висок ранг - чл. 22, ал. 6 ЗЛОД, е и другата оспорена разпоредба чл. 19 ал. 2 от ППЗЛОД, с която се въвежда изискването „В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на лов се включват представители на ИАГ или на регионалната дирекция по горите, на държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство, на Министерството на вътрешните работи, на държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите.“ Сравнението с редакцията на същата разпоредба с предходно действащата норма показва, че от изпитните комисии са изключени ловните сдружения. В закона липсват субектите, измежду които следва да се формира колективният административен орган, компетентен да поведе изпит за придобиване право на лов. С новата разпоредба на чл.19, ал.2 от ППЗЛОД се ограничава предоставената от закона оперативна самостоятелност на изпълнителният директор на ИАГ при определяне състава на комисията. 

Решението по административно дело № 1428 от 2024 г. е окончателно.                                                                                                                

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:36 на 28.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация