Национална гимназия за древни езици и култури "Свети Константин Кирил Философ" – Прессъобщение

site.btaИзявление на Педагогическия съвет на НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"

Изявление на Педагогическия съвет на НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"
Изявление на Педагогическия съвет на НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ”

ДО Г-Н КРЪСТЮ КРЪСТЕВ, МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

С КОПИЕ ДО:

ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Г-Н ТОМА БИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД ПРОФ. Д-Р. ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ, РЕКТОР НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Г-Н ЕМИЛ КОШЛУКОВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ Г-Н КИРИЛ ВЪЛЧЕВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БТА Г-Н МИЛЕН МИТЕВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНР

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НГДЕК „СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“, ГР. СОФИЯ, УЛ. БАБА № 16

ИЗЯВЛЕНИЕ

по отношение на Омагьосания кръг от ежедневни скандали и публично оплюване на институцията НГДЕК

Обръщаме внимание, че сигналите, медийните изявления и коментари произтичат от една и съща група бивши възпитаници и колеги от НГДЕК, напуснали по собствено желание училището и продължили да предоставят чрез техни собствени фирми и ЮЛНЦ частни образователни услуги в сферата на специфичните за НГДЕК дейности и предмети. Извършените множество проверки по внесените сигнали ги опровергаха, като се потвърди фактическото положение, че:

А) Учебните планове и програми се изготвят съвместно със съответните факултетни и катедрени обединения на Софийски университет „Св. Климент Охридски", както и съобразно методическите указания на Министерство на културата. Учебните планове и програми, освен че са оформени съобразно нормативните изисквания на ЗПУО, са изготвени по начин, който да предостави в максимална степен възможност на учениците за профилирани занимания по избираеми и факултативни дисциплини, отличителни за НГДЕК - латински език, старогръцки език, санскрит, философия и култура, история. По този начин се постига баланс и взаимовръзка между учебни занимания и време за самоподготовка, като се избягва рискът от претоварване на учебното съдържание, което в НГДЕК се отличава заради задълбочеността си и академичния почерк в сферата на хуманитарните науки.

Б) Подборът на нови учители и обявяването на свободни работни места се осъществява по законов ред, съобразно съответните нормативни документи и изрично след одобрението на съответните катедри в СУ „Св. Климент Охридски". Учителите в НГДЕК се отличават с висок професионализъм. Философията на подбора на преподаватели се основава на хармонично съчетаване между опита на утвърдени в професията хабилитирани и нехабилитирани лица, и млади специалисти, разпределяни в различните методически обединения пропорционално.

В) НГДЕК е държавно училище на бюджетна издръжка. Средствата, необходими за участие на ученици от НГДЕК в олимпиади, състезания, международни конкурси, представящи училището се осигуряват от училищния бюджет. Спечелилите надпреварите в съответните области биват тържествено обявявани на патронния празник на училището (11 май), същите получават награди при завършване на учебната година, а зрелостниците биват премирани по време на дипломирането им през м. юни. (Например в противовес на съобщаваното в медийни изявления от Вл. Д., същият получи при връчването на диплома за завършено средно образование всички отличия, с които бе удостоен първенецът на випуска.)

Г) НГДЕК има статут на лицей към СУ „Св. Климент Охридски". При желание от страна на учениците, те имат възможност да защитят дипломна работа по БЕЛ, история и цивилизации, философия и култура пред комисии на СУ и БАН. Оценките от дипломните работи се приемат за приемни изпитни оценки по обособени специалности в СУ. Всички останали ученици подготвят курсови работи.

Д) Броят на кандидатите с всяка изминала година се увеличава. За сравнение - през 2011 г. той дори не покрива държавния план-прием. Големият интерес към прогимназиалния етап ни радва, а постигнатите високи резултати показват, че сме избрали верния път.

Е) НГДЕК е класирана на първо място сред училищата към Министерство на културата по девет от общо единадесет показателя.

Изрично отбелязваме, че, във връзка с провеждането на образователния процес, постоянно следваме и прилагаме законовите мерки за закрила и възпитание на учениците в НГДЕК, заложени в ЗПУО. Изпълнявайки тези функции, ние трябва да насочим вниманието ви към факта, че ученици от НГДЕК, които посещават частните школи (езикови, театрални) и инициативи (културно-туристически) на гореспоменатата група бивши възпитаници и колеги, биват целенасочено настройвани срещу съученици, учители и срещу училищната общност на НГДЕК. Ние, Педагогическият съвет на НГДЕК, заявяваме, че стриктно ще продължим да изпълняваме задълженията си по опазване на здравословната и безопасна среда в НГДЕК, като своевременно ще прилагаме мерки по превенция на насаждането на конфликти между ученици и учители. В тази връзка, чрез настоящото изявление искаме да обърнем внимание на компетентните институции, като изискаме съдействие по недопускането на по-нататъшни целенасочени зловредни действия и влияния спрямо възпитаниците ни от външни на училището лица и организации.

Изявление

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:14 на 02.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация