Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2527-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2527-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2527-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2527-МИ

София, 27 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-84 от 26.09.2023 г. от Корнелия Петрова Нинова, представляващ коалиция „БСП за България“ срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора. Административната преписка е окомплектована с всички документи относими към оспореното решение, изискани и представени от ОИК – Нова Загора.

С решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. ОИК – Нова Загора е регистрирала и обявила кандидатска листа за общински съветници в община Нова Загора, въз основа на постъпило пред комисията предложение от Румен Христов Христов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

В подадената до ЦИК жалба от коалиция „БСП за България“ чрез представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова, се иска отмяна на решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. като се заявява, че пълномощията на Румен Христов Христов са оттеглени, а кандидатската листа за общински съветници в община Нова Загора, подадена с предложение за регистрация (Приложение № 51-МИ от изборните книжа) с вх. № 4/25.09.2023 г. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Нова Загора не отговаря на приетата с решение на Националния съвет на БСП и на Коалиционния съвет на коалиция „БСП за България“. 

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество е основателна. След като се запозна с представената от ОИК – Нова Загора в цялост преписка по решение № 57-МИ от 25.09.2023 г., както и други документи относими към разглежданата преписка – предложение за регистрация (Приложение № 51-МИ от изборните книжа) с вх. № 11/26.09.2023 г., 16,35ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Нова Загора от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Зафиров Зафиров, пълномощно в полза на Атанас Зафиров Зафиров, копие от входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Нова Загора, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

Съгласно чл. 414, ал.1 т. 1 ИК и раздел V. т. 18.1. от Решение 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което се уреждат условията и реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., предложението за регистрация на кандидат за кмет/общински съветници се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Императивното изискване за изрично упълномощаване допълва общия принцип в българското законодателство на представляване по пълномощие, че пълномощникът изразява волята на упълномощителя. В този смисъл, всяко действие на пълномощника извън волята на упълномощителя се явава действие без представителна власт. 

В конкретния случай, от текста на депозираната пред ЦИК жалба, както и от съдържанието на предложение за регистрация (Приложение № 51-МИ от изборните книжа) с вх. № 11/26.09.2023 г., 16,35ч. (подадено преди изтичане на крайния срок за подаване на предложения за регистрации на кандидатски листи) във входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Нова Загора от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Зафиров Зафиров е видно, че регистрираната с оспорваното решение кандидатска листа за общински съветници в община Нова Загора не съответства на волята на коалиция „БСП за България“ за приемане на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Нова Загора. Фактът на това несъответствие между представената с предложение вх.№ 4/25.09.2023 г. за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Нова Загора и действителната воля на упълномощителя коалиция „БСП за България“, определя действията на упълномощения представител Румен Христов Христов като действия извън представителната му власт.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за отмяна на решение на ОИК – Нова Загора, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ГС/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:13 на 30.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация