Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1835-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1835-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1835-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1835-НС

София, 28 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 15-1 от 28.03.2023 г. от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, представлявано от Николай Росенов Маринов, регистрирано с Решение № 1814-НС от 23 март 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Николай Росенов Маринов в полза на 47 (четиридесет и седем) лица – представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за страната;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 47 (четиридесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 47 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 40 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 7 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 40 (четиридесет) упълномощени представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Бисер Руменов Гришев

 

2.

Онур Джевдет Хаджиоглу

 

3.

Симона Николаева Илиева

 

4.

Митко Михайлов Димитров

 

5.

Фиданка Александрова Кирилова

 

6.

Антония Руменова Симеонова

 

7.

Изабел Аладинова Иванова

 

8.

Виктория Усинова Ибрахимова

 

9.

Нури Венцов Емилов

 

10.

Маргарита Юлиянова Ангелова

 

11.

Стоян Ивайлов Минков

 

12.

Айджан Алкин Дауд

 

13.

Деян Бориславов Дянков

 

14.

Магдалена Мирославова Филипова-Маринова

 

15.

Милка Михайлова Сенкова

 

16.

Филип Методиев Георгиев

 

17.

Силвия Иванова Георгиева

 

18.

Дарю Христов Димитров

 

19.

Милица Евгениева Божинова

 

20.

Стефан Сашов Юстиниянов

 

21.

Георги Илиев Георгиев

 

22.

Радко Методиев Бакърджиев

 

23.

Илия Илиев Менгишев

 

24.

Саско Добромиров Илиев

 

25.

Габриел Енчев Христов

 

26.

Сашо Мирославов Иванов

 

27.

Димитър Георгиев Пехливанов

 

28.

Георги Константинов Димитров

 

29.

Щерян Радоев Димчев

 

30.

Симона Симеонова Йорданова

 

31.

Кочо Харизанов Иванов

 

32.

Людмила Миткова Любомирова

 

33.

Марияна Методиева Менгишева

 

34.

Зюлхан Мариянов Емилов

 

35.

Здравка Милкова Павлова

 

36.

Анелия Христова Василева

 

37.

Норман Миленов Ковачев

 

38.

Виктория Емилова Найденова

 

39.

Найле Яйхова Реджебова

 

40.

Мирослав Михайлов Манев

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

 

ЕЧ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:46 на 21.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация