Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1837-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1837-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1837-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1837-НС

София, 28 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 4-6 от 28.03.2023 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1705-НС от 27.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова;

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 46 (четиридесет и шест) лица – представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 46 (четиридесет и един) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 46 (четиридесет и шест) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Росица Наскова Топалска

 

2.

Васил Костадинов Кодинов

 

3.

Георги Генчев Вътев

 

4.

Мария Димитрова Червенкова

 

5.

Никола Вълев Будаков

 

6.

Иван Димитров Рачев

 

7.

Стефан Стоянов Сотиров

 

8.

Делка Танева Станчева

 

9.

Стефка Василева Мутафчиева

 

10.

Ивайло Стоянов Топалов

 

11.

Деян Николаев Иванов

 

12.

Мария Димитрова Башлийска

 

13.

Иван Дулев Рашев

 

14.

Мария Панчева Спасова

 

15.

Йорданка Железчева Калева

 

16.

Наталия Павлова Иванова

 

17.

Кита Колева Палазова

 

18.

Макавей Тодоров Пенчев

 

19.

Иван Дойчев Иванов

 

20.

Марин Делев Господинов

 

21.

Пенка Тодорова Петрова

 

22.

Димитър Тодоров Генов

 

23.

Данаил Георгиев Георгиев

 

24.

Мария Динева Станчева

 

25.

Стоян Георгиев Георгиев

 

26.

Митко Калчев Калчев

 

27.

Ерджан Канатлъ Хамиле

 

28.

Неделчо Димитров Костадинов

 

29.

Недка Апостолова Танева

 

30.

Илиян Стоев Марков

 

31.

Мария Толева Иванова

 

32.

Пенчо Петров Благоев

 

33.

Мая Ангелова Павлова

 

34.

Ваня Иванова Чакърова

 

35.

Румен Манолов Митев

 

36.

Куни Иванов Радев

 

37.

Румяна Георгиева Димова

 

38.

Кязим Мехмед Али

 

39.

Веска Маринова Ненчева

 

40.

Стефан Иванов Стефанов

 

41.

Даниела Иванова Минчева

 

42.

Иван Георгиев Ангелов

 

43.

Мариан Илчов Русев

 

44.

Тошо Спасов Спасов

 

45.

Васил Тодоров Василев

 

46.

Петър Тодоров Стайков

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ГБ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:45 на 21.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация