Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1836-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1836-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1836-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1836-НС

София, 28 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 13-2 от 28.03.2023 г. от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ от Павлина Костадинова Чолева, упълномощена от представляваща сдружението, регистрирано с Решение № 1757-НС от 13.03.2023 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 6 (шест) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Пълномощно от представляващия сдружението в полза на Павлина Костадинова Чолева е налично в преписката за регистрация на сдружението по Решение № 1757-НС от 13.03.2023 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 6 (шест) упълномощени представители на сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Андреан Делков Петков

 

2.

Севдалин Иванов Севов

 

3.

Пенка Димитрова Драгоева

 

4.

Веселка Георгиева Докторова

 

5.

Елена Христова Георгиева

 

6.

Димитринка Балева Танчева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ЕЧ/ЕЛ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:20 на 07.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация