Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1834-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1834-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1834-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1834-НС

София, 28 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 18 от 28.03.2023 г. от сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“, представлявано от Николай Росенов Маринов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Николай Росенов Маринов, представляващ сдружението, в полза на 168 (сто шестдесет и осем) лица – представители на „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 168 (сто шестдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 168 лица. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 131 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 37 лица са установени несъответствия.

От извършена справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по отношение на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“, ЕИК 175385177, Централната иезбирателна комисия установи, че в предмета му на дейност не е предвидено защита на политическите права на гражданите.

Централната избирателна комисия приема, че не е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

Като взе предвид, че не е налице материалната предпоставка за регистрация по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 ИК, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

КЦ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:46 на 08.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация