Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1832-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1832-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1832-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1832-НС

София, 28 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявлениe с вх. № 10-3 от 28.03.2023 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1753-НС от 13.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от представляващата Диана Василева Ефтимова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Диана Василева Ефтимова – представляваща сдружението, в полза на 2 (две) лица – представители на сдружението;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 2 (два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 1 лице за регистрация като наблюдател в страната и 1 лице като наблюдател извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията и двете лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Красимира Антонова Величкова

 

 

Извън страната:

 

2.

Христо Чавдаров Карабаджаков

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

 

ЛГ/ЕЛ

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:10 на 21.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация