Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1826-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1826-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1826-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1826-НС

София, 27 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявлениe с вх. № 10-2 от 27.03.2023 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1753-НС от 13.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от представляващата Диана Василева Ефтимова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Диана Василева Ефтимова – представляваща сдружението, в полза на 12 (дванадесет) лица – представители на сдружението;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 12 (дванадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 7 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 5 лица като наблюдатели извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 11 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Ивайло Антонов Антонов

 

2.

Георги Константинов Джиджев

 

3.

Невен Насков Боянов

 

4.

Гавраил Василев Гавраилов

 

5.

Невена Радкова Славова

 

6.

Велизар Владиславов Славов

 

7.

Катерина Росенова Василева

 

 

Извън страната:

 

8.

Цанка Кръстева Петрова

 

9.

Мартин Николаев Манолов

 

10.

Николина Владимирова Доева

 

11.

Радостина Бонева Тихолова-Грампас

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:27 на 26.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация