Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1824-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1824-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1824-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1824-НС

София, 27 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 17 от 24.03.2023 г. от Европейска асоциация за защита на човешките права – България, представлявано от Румяна Христова Дечева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Румяна Христова Дечева, представляваща сдружението, в полза на 7 (седем) лица – представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 7 (седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 5 лица за страната и 2 лица извън страната.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 6 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 4 (четирима) упълномощени представители и извън страната 2 (двама) упълномощени представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната:

 

1.

Стоил Иванов Цицелков

 

2.

Чавдар Цветков Гагов

 

3.

Силвия Стоянова Щумпф

 

4.

Румяна Христова Дечева

 

 

Извън страната:

 

1.

Бойко Йорданов Богданов

 

2.

Боян Стефанов Грифън

 

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

 

 

 

ССт/ЕЛ

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:00 на 30.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация