Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия - Решение № 1698-НС

Централна избирателна комисия - Решение № 1698-НС
Централна избирателна комисия - Решение № 1698-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1698-НС

София, 22 февруари 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 20.02.2023 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подадено от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 1 лице – представител на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 2 (два) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

В заявлението е предложено 1 лице за регистрация като наблюдател в страната и 1 лице за извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Тодор Христов Гунчев

 

 

Извън страната:

 

2.

Мария Георгиева Ненкова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                      Севинч Солакова

 

ЛГ/ЛТ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 06:58 на 25.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация