Министерство на финансите - Прессъобщение

site.btaМФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 055 млн. лв. към края на септември 2022 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 055 млн. лв. към края на септември 2022 г.
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 055 млн. лв. към края на септември 2022 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към септември 2022 г. да бъде положително в размер на 1 055 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП). На месечна база за септември се очаква дефицит в размер на 646 млн. лева. 

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 44 996 млн. лв. (75,4 % от годишния разчет) и нарастват със 7 154  млн. лв. (18,9 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо септември 2021 г. с 4 411 млн. лв., неданъчните - с 2 733  млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година. 

Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2022 г. са в размер на 43 941 млн. лв. (66,7 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към септември 2021 г. бяха в размер на 36 778 млн. лева. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.09.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1 237 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към септември 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2022 година.

 

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:34 на 02.12.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация