Президентът на Европейското патентно ведомство в интервю за Патентото ведомство на България:

site.btaОчакваното през пролетта на 2023 г. влизане в действие на Единния патент и Единния патентен съд ще бъде най-голямата реформа на европейската патентна система

Очакваното през пролетта на 2023 г. влизане в действие на Единния патент и Единния патентен съд ще бъде най-голямата реформа на европейската патентна система
Очакваното през пролетта на 2023 г. влизане в действие на Единния патент и Единния патентен съд ще бъде най-голямата реформа на европейската патентна система
Снимка: ЕПВ

Очакваното през пролетта на 2023 г. влизане в действие на Единния патент и Единния патентен съд ще бъде най-голямата реформа на европейската патентна система от близо 50 години. И България е част от нея. Това казва Антонио Кампинош - президент на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), в интервю за Патентото ведомство на България. То е направено в рамките на партньорската инициатива между БТА и националното ни патентно ведомство, която предвижда в съвместната рубрика "Създадено в България" всяка седмица да бъдат представяни както вписаните в "Златната книга на Патентното ведомство" българи, така и дейността на Патентното ведомство. 

Новият единен патент ще даде възможност за получаване на патентна закрила в до 25 държави членки на ЕС, чрез подаване на една единствена заявка до ЕПВ, посочва президентът на Европейското патентно ведомство. По този начин системата на единния патент ще даде възможност на компаниите и изобретателите да обхванат по-голямата част от държавите от ЕС с една заявка за европейски патент като една територия. Тя също така ще им даде възможност да решават патентни спорове пред специална европейска съдебна система: новия Единен патентен съд. При сегашната система, ако даден патент се оспорва в няколко различни държави от ЕС, притежателят може да получи няколко различни съдебни решения, напомня Антонио Кампинош.

По негови думи се очаква новата система да намали разходите, да намали административната тежест и да повиши правната сигурност за заявителите. От това ще се възползват изобретатели, изследователи, дружества, университети, стартиращи предприятия и инвеститори, включително иноватори в България. Тя ще подобри средата за иновации в Европа, което ще доведе до икономически растеж и работни места в ЕС, изтъква президентът на Европейското патентно ведомство.

В интервюто си той информира, че търсенето на заявки за патент е по-голямо от всякога. Заявките, подадени в Европейското патентно ведомство, са се увеличили с 4,5 на сто през миналата година до над 188 000 - нов рекорд. По този начин през 2021 г. броят на заявките за патенти значително нарасна след лек спад през 2020 г. "Това означава, че иновациите са останали стабилни въпреки глобалната несигурност, причинена от пандемията. Това е добра новина и потвърждава това, което сме виждали при предишни икономически спадове: че компаниите често засилват иновациите и научноизследователската и развойна дейност в отговор на кризата", смята президентът на ЕПВ. Икономическите ползи от патентите са важен стимул за предприятията да подават заявки за патенти, за да защитят своите изобретения, изтъква още той.  

 

Следва пълният текст на интервюто:

 

-  След преизбирането Ви през юни 2022 г. за председател на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), кои ще бъдат основните Ви приоритети, по които ще работите през следващите 5 години от втория Ви мандат?

- За мен е чест, че бях избран от държавите членки на ЕПВ за втори мандат като председател на Европейско патентно ведомството, който ще започне през юли следващата година. През идната година ще се консултираме с всички наши заинтересовани страни относно следващия стратегически план, за да видим как можем да продължим да отговаряме на техните нужди в една постоянно променяща се среда. Това ще гарантира, че следващата ни стратегия ще бъде продължение на стратегически план 2023 (Strategic Plan-SP2023). Въпреки че не знаем какво точно ще има в следващия стратегически план, знаем, че устойчивостта ще бъде нашата пътеводна звезда.

Междувременно ще продължим да се фокусираме върху целите, заложени в нашия Стратегически план за 2023 г. На първо място, ще продължим да гарантираме, че нашите служители изпълняват своя ангажимент за високи постижения като ангажирани и компетентни членове на общността на ЕПВ. Ще се уверим, че те разполагат с най-добрите инструменти и технологии, и ще напреднем в нашата e-трансформация, която ни позволява да въведем нови онлайн инструменти, в ползa на нашите потребители, да постигнем повишаване на ефективността, ще увеличим прозрачността и да задълбочим още повече сътрудничеството във и извън ведомството. Също така ще продължим усилията си за поддържане и повишаване на качеството на нашите продукти и услуги в тясно сътрудничество със заявителите на патенти. В днешния бързо променящ се технологичен свят обратната връзка и приносът на нашите потребители са от ключово значение, за да се гарантира, че нашите продукти и услуги продължават да отговарят на техните нужди. Същевременно поставяме устойчивостта в центъра на всички наши дейности, като непрекъснато подобряваме екологичния си отпечатък и се стремим да постигнем въглеродна неутралност до 2030 г.

 

-  Европа все повече се стреми да унифицира своята патентна система, за да изгради глобална патентна система, която да отговаря на нуждите на иновационната общност. Пример за този процес са Единният патентен съд и Единният патент - защо тази реформа е толкова важна?

- Очакваното през пролетта на 2023 г. влизане в действие на Единния патент и Единния патентен съд ще бъде най-голямата реформа на европейската патентна система от близо 50 години насам. И България е част от нея. Това ще промени правилата на играта за иновациите в Европа, като най-накрая ще създаде пълноценен единен европейски пазар за технологии. Подобренията, които ще донесе новата система, не само ще допринесат за насърчаване на иновациите и трансфера на технологии, но и ще улеснят така необходимите капиталови инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.  

Съгласно действащата система патент, издаден от Европейското патентно ведомство, трябва да бъде валидиран поотделно във всички европейски държави, в които се търси правна закрила. Въпреки че тази система работи добре повече от 40 години, тя все още не е завършена, тъй като не осигурява еднаква патентна закрила във всички държави членки.

Новият единен патент ще даде възможност за получаване на патентна закрила в до 25 държави членки на ЕС, чрез подаване на една единствена заявка до ЕПВ. По този начин системата на единния патент ще даде възможност на компаниите и изобретателите да обхванат по-голямата част от държавите от ЕС с една заявка за европейски патент като една територия. Тя също така ще им даде възможност да решават патентни спорове пред специална европейска съдебна система: новия Единен патентен съд. При сегашната система, ако даден патент се оспорва в няколко различни държави от ЕС, притежателят може да получи няколко различни съдебни решения.

Очаква се новата система да намали разходите, да намали административната тежест и да повиши правната сигурност за заявителите. От това ще се възползват изобретатели, изследователи, дружества, университети, стартиращи предприятия и инвеститори, включително иноватори в България. Тя ще подобри средата за иновации в Европа, което ще доведе до икономически растеж и работни места в ЕС.

 

- Как оценявате активността на заявителите в ЕПВ след пандемията? Каква е тенденцията и кои са сферите на интерес за европейските заявители?

- Търсенето на заявки за патент е по-голямо от всякога. Заявките, подадени в Европейското патентно ведомство, са се увеличили с 4,5 на сто през миналата година до над 188 000 - нов рекорд. По този начин през 2021 г. броят на заявките за патенти значително нарасна след лек спад през 2020 г. Това означава, че иновациите са останали стабилни въпреки глобалната несигурност, причинена от пандемията. Това е добра новина и потвърждава това, което сме виждали при предишни икономически спадове: че компаниите често засилват иновациите и научноизследователската и развойна дейност в отговор на кризата. Икономическите ползи от патентите са важен стимул за предприятията да подават заявки за патенти, за да защитят своите изобретения.  

През 2021 г. броят на заявките за патенти в ЕПВ от повечето части на света се увеличи, включително от Европа. Това подчертава креативността и устойчивостта на европейските компании и изобретатели. В същото време повече от половината от заявките, които получаваме, са от дружества и изобретатели извън Европа. САЩ са най-голямата страна на произход на заявки за патенти в ЕПВ, след това е Германия, следвана от Япония. Най-голям ръст обаче отбелязват компаниите от Китай, където заявките са се увеличили четири пъти за едно десетилетие.

По отношение на технологичните тенденции наблюдаваме силен ръст на заявките за патенти за цифрови технологии (например в областта на компютърните технологии, изкуствения интелект и полупроводниците). Тук компаниите и изобретателите от Европа също отбелязват ръст през 2021 г. Това е доказателство за цифровата трансформация, която се извършва във всички сектори и отрасли. Иновациите в областта на здравеопазването също остават силни, като патентната активност в областта на медицинските технологии, фармацевтиката и биотехнологиите се увеличава. Европейските компании обаче загубиха позиции в последните две области. Следващият набор от годишни статистически данни ще бъде публикуван през март 2023 г., така че ще видим дали тенденциите ще се запазят.

 

-  Какво бихте посъветвали българските заявители, които са решили да патентоват собственото си производство?

- С подаването на заявка за патент за вашето изобретение вие вече сте крачка напред, като разбирате, че вашата иновация е един от най-ценните ви ресурси. А патентът може да бъде полезен инструмент за защита на тази иновация. Патентите ви помагат да изведете иновацията си от лабораторията или от чертожната дъска и да я пуснете на пазара. Когато вашият патент се използва в търговската мрежа (например чрез лицензиране или продажба), това ще генерира приходи, които могат да послужат за финансиране на по-нататъшни изследвания.

Когато започват, на първо място изобретателите трябва да се запознаят с патентната система, за да разберат как точно да използват най-ефективно патентите и друг вид индустриална собственост (като търговски марки или дизайни) и каква да бъде тяхната патентна стратегия. Съществуват много фактори, които трябва да се вземат предвид: например, къде искате да патентовате? Патентите могат да бъдат издадени или от национално патентно ведомство, като Българското патентно ведомство, или от регионално ведомство, като Европейското патентно ведомство. И в колко държави се нуждаете от патентна защита? Патентоването може да бъде скъпо, затова е важно да вземете правилните решения. Ще трябва да помислите за обхвата на правата върху индустриална собственост, от които може да се нуждаете - и в каква комбинация. Проучванията показват, че компаниите, които използват "пакети" от обекти на индустриална собственост като търговски марки, патенти и дизайни вместо един обект, имат по-големи шансове за развитие.

Ето защо обикновено съветваме компаниите и изобретателите да се консултират с професионалист в областта на патентите, патентни представители или да получат съвет на ранен етап от някой от местните центрове за патентна информация. Такъв централен хъб в България, който да предоставя помощ на иноваторите по въпроси, свързани с индустриалната собственост и технологичния трансфер, включително и обучение, се предвижда да започне да функционира през следващата година. Той ще помогне при наблюдението на технологичните тенденции - и на вашите конкуренти - и ще предоставя информация за патентната стратегия или трансфера на технологии.

Второ, не забравяйте, че патентите са основен източник на информация за най-новите технологични тенденции. Изследователи, компании и изобретатели от България и от всяка точка на света могат да търсят в нашите безплатни онлайн бази данни с патентна информация, съдържащи над 140 милиона технически документа. Част от тази информация не може да бъде намерена никъде другаде. Проучванията показват, че внимателното проучване на патенти може значително да намали разходите за научноизследователска и развойна дейност, като намали дублирането на усилия. И в този случай централният хъб за патентна информация е едно добро начало.

 

-  Бихте ли споделили бъдещите си цели за разширяване на познанията и опита в областта на патентите и ползите от свързването на този опит с трансфера на технологии? Може ли това да помогне за осъществяването на връзката между бизнес и научните общности?

- Добрите връзки между индустрията и университетите са от ключово значение за стабилния сектор на иновациите. Важно е да се насърчават тези връзки. Повишаването на осведомеността за значението на патентите и другите форми на индустриална собственост, особено сред малките предприятия, университетите и научноизследователските институти, както и сред новосъздадените предприятия, е важен фактор за стимулиране на иновациите. ЕПВ провежда инициатива за бързо развиващ се технологичен бизнес, която обединява бизнес и научните среди. През 2021 г. под знамето на тази инициатива повече от 5000 души участваха във всички видове обучения в Европа и извън нея.

 

-  Смятате ли, че компетентността в областта на патентите е от решаващо значение за икономическия растеж?

- Знаем, че иновациите, подкрепени от ефективна система за права на индустриална собственост, са от ключово значение за гарантиране на растежа и дългосрочната конкурентоспособност на Европа. Проучванията показват икономическото значение на правата върху индустриална собственост за европейската икономика. В последния ни съвместен доклад със Службата на ЕС за интелектуална собственост се посочва, че отраслите, в които интензивно се използват права върху индустриална собственост, като патенти, търговски марки или дизайни, представляват почти половината от БВП на ЕС (около 6,4 трилиона евро) и над една трета от всички работни места (около 82 милиона работни места в Европа). Нещо повече, в тези отрасли се плащат значително по-високи заплати в сравнение с други отрасли (с 41 на сто повече).

Ако се спрем конкретно на малките и средните предприятия (МСП), които представляват по-голямата част от бизнеса в Европа и допринасят значително за създаването на работни места, ще видим също така силна връзка между икономическия растеж и използването на правата върху интелектуалната собственост. Нашето проучване установи, че МСП, които подават заявки за патенти, търговски марки или дизайни, имат 21 на сто по-голяма вероятност да постигнат висок растеж в бъдеще, отколкото МСП, които не го правят.

 

-  Как бихте определили ролята на патентното образование в цялостната концепция за развитие на ЕПВ?

- Патентното образование и обучение са от съществено значение. ЕПВ има за цел да разясни патентния процес и да помогне на изобретателите и компаниите да преодолеят предизвикателствата, с които се сблъскват, когато използват своите интелектуални активи в подкрепа на бизнеса си. Ние работим в тясно сътрудничество с ведомствата за индустриална собственост в цяла Европа, включително и с Българското патентно ведомство, за да повишим осведомеността относно значението на патентоването. Един от нашите съвместни проекти има за цел да подобри обхвата и качеството на услугите, предлагани на компании, изобретатели, предприемачи и студенти в местните центрове за патентна информация в цяла Европа. Под координацията на българското ведомство и в сътрудничество с Европейското патентно ведомство ще започне да функционира централен хъб за патентна информация и технологичен трансфер, включително и обучение, който ще се помещава в академична среда. Ние също така предоставяме инструменти и обучение, за да помогнем на изследователите и компаниите да разберат и използват богатата налична информация за най-новите технологии, която се намира в патентните бази данни.

Европейската патентна академия на ЕПВ предоставя образование и обучение на широк кръг от потребители, включително представители на бизнеса и академичните среди, национални патентни ведомства, патентни адвокати, съдии и представители на академичните среди. Една от целите на Академията през 2023 г. например ще бъде разширяване на вече наличните предложения за университетски студенти и изследователи към факултетите по наука и технологии. Целта е европейските студенти и изследователи в областта на науката и технологиите да получат както теоретични, така и практически познания в областта на интелектуалната собственост, за да могат да използват по-добре патентите и другите форми на интелектуална собственост в своята кариера чрез образователна рамка в областта на интелектуалната собственост, състояща се от различни модули. Ние също така обучаваме тези, които разработват стандарти за обучение и сертифициране в областта на интелектуалната собственост. Повече обучени специалисти в цяла Европа, които имат достъп до най-високите стандарти за образование в областта на интелектуалната собственост, ще укрепят иновационния сектор.

Посредством нашата паневропейска програма за млади специалисти ЕПВ си сътрудничи и с над 100 европейски университета, сред които и два български. Тази програма е мост между университетите и пазара на работна сила, като всяка година дава възможност на 100 талантливи европейски дипломанти да придобият опит на работното място при нас, в ЕПВ. Тази програма е израз на социалната ни отговорност към младите хора, като инвестираме в израстването на таланти в областта на интелектуалната собственост и подкрепяме развитието на знанията в тази област, както и насърчаване културата в областта на интелектуалната собственост в Европа.

Непрекъснато търсим нови начини за разясняване на важността на патентоването, включително и за работа с по-младите хора. Неотдавна стартирахме наградата "Млади изобретатели" като част от нашата Европейска награда за изобретател на годината, за да насърчим и вдъхновим следващото поколение иноватори. Също така сме ангажирани с многообразието и приобщаването, за да гарантираме, че всеки има достъп до патентоването. Току-що публикувахме нов доклад с данни и информация за участието на жените в иновациите. В проучването се подчертава, че само 1 от 7 изобретатели, посочени в европейски патентни заявки, са жени. За България делът на жените изобретатели (13,9 на сто средно за периода 2010-19 г.) е само малко по-висок от средния за Европа (13,2 на сто). Всички ние можем да направим повече за насърчаване на жените в науката, изследванията и иновациите в Европа. Това е от ключово значение за нашата бъдеща устойчивост и конкурентоспособност.

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:40 на 28.03.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация