Как компютърните системи ще преминат в новото хилядолетие обсъждаха експерти през 1999 г.

site.btaКомпютърният "Проблем 2000" бе в дневния ред на обществото

Компютърният "Проблем 2000" бе в дневния ред на обществото
Компютърният "Проблем 2000" бе в дневния ред на обществото

Още от 1998 г. започва да се обсъжда въпросът за информационния проблем на 2000 година, свързан с преминаването на компютрите в новото хилядолетие. Става въпрос за Проблем 2000 /П2000 или Y2K, както е известен/ - който може да накара компютрите да работят некоректно през 2000 година и да разпознаят датите през 2000 година като дати от 1900 година. На 1 декември 1998 г. в Ню Йорк се открива конференция на ООН за решаване на проблема. Създаден е международен комитет за координация, в който участва и България. За първи път тогава се събират ръководителите на националните програми по Проблем 2000, за да обсъдят редица въпроси, включително международното сътрудничество за планиране на шансовете това да се случи.

На 6 юни 2000 г. в бюлетина на „Вътрешна информация“ на БТА е публикувана информация за предстоящата от 10 до 12 юни 2000 г. в курортния комплекс „Слънчев бряг“ втора регионална конференция за Централна и Източна Европа и Централна Азия по решенията, свързани с "Проблем 2000" в енергетиката и телекомуникациите с участието на експерти от България и над 20 държави.

Компютърният "Проблем 2000" няма да разруши българската енергетика и телекомуникациите,  смятат наши експерти

София, 6 юни 1999 г. /БТА/ България няма да остане без ток с настъпването на 2000 година.  Компютърният "Проблем 2000" не застрашава системите за безопасност на АЕЦ "Козлодуй".  Няма да има сериозни сривове по тази причина и в телекомуникациите у нас. Това заявиха за БТА експерти от ведомствата, чиято компетенция обхваща енергетиката и далекосъобщенията в България.
От 10 до 12 юни заедно със свои колеги от над 20 държави те ще обсъдят в "Слънчев бряг" прилаганите мерки за избягване на сривове и аварии в тези отрасли поради  неспособността на много компютри да отчетат настъпването на 2000 година. Това ще стане на Втората регионална конференция за Централна и Източна Европа и Централна Азия по решенията, свързани с "Проблем 2000" в енергетиката и телекомуникациите.
България бе определена в края на 1998 г. за регионален координатор по проблема.  Очаква се форумът да бъде открит от министъра на държавната администрация и председател на Консултативния съвет по компютърния "Проблем 2000" Марио Тагарински.  Поканени са представители на Световната банка /СБ/, Международната агенция по атомната енергия /МААЕ/, Международния център за сътрудничество по "Проблем 2000" и др.
Комитетът по енергетика организира тестване на проблематичните от гледна точка на "Проблем 2000" устройства в АЕЦ "Козлодуй" по методика на МААЕ, заяви пред БТА Иванка Мечкарска, началник на отдел в комитета.  С финансова помощ от СБ експерти на упълномощени от банката фирми ще сертифицират защитата от компютърния проблем в енергетиката. По-голямата част от системите в АЕЦ "Козлодуй" са готови за посрещане на 2000 година, заяви пред БТА експертът от Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели Иван Горинов. "Проблем 2000" няма да причини сериозни сривове в телекомуникациите у нас, заяви пред БТА Божидар Соколов, директор на "Информационни технологии" в БТК.  

***

Експерти от 20 държави  обсъждат планирането на извънредни ситуации,  свързани с "Проблем 2000"

"Слънчев бряг", 10 юни /Спец. кор. на БТА Андрей Шарков/ Компютърният "Проблем 2000" излиза извън чисто техническата сфера и може да доведе до много сериозни последици в целия обществен живот на планетата. Той е уникален като характер, няма готови рецепти за решаването му в малкото време, което остава до 2000-та година. Затова правителствата, държавните учреждения и частните фирми по целия свят вече мислят не толкова за мерки за справяне с проблема, колкото за планиране на свързаните с него непредвидени ситуации, за оценка и управление на съществуващите рискове.
Това заяви Гроздан Караджов, главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения /КПД/. Той откри тук втората конференция по "Проблем 2000" за страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия.
В тридневната конференция участват националните координатори по "Проблем 2000"от 20 държави в региона, представители на международния център по проблема и на частни
 фирми.   

***

Марио Тагарински:  уникален механизъм за международно сътрудничество е създаден за решаване на "Проблем 2000"

"Слънчев бряг", 11 юни 1999 г. /Спец. кор. на БТА Андрей Шарков/ С цел подготовка за действие във връзка с компютърния "Проблем 2000" за по-малко от четири месеца е създаден уникален механизъм за сътрудничество, практически глобален, който не се влияе от идеологически, религиозни и етнически различия.  Това показва, че ще бъдем готови да срещнем 2000-та година, заяви Марио Тагарински, министър на държавната администрация и регионален координатор по "Проблем 2000" за Централна и Източна Европа и Централна Азия.
Министър Тагарински произнесе слово пред участниците в започналата вчера тук втора регионална среща на националните координатори по "Проблем 2000" от страните в региона. На тридневния форум, организиран от Международния център за сътрудничество по компютърния проблем и от Регионалния координационен център в София с участие на Световната банка, се обсъждат стратегии и решения на проблема в енергетиката и телекомуникациите, както и въпроси на кризисното планиране при непредвидени ситуации в навечерието на следващото хилядолетие.
Без телекомуникации практически не съществува и цялото общество; приоритетното значение на този сектор в днешния информационно-технологически свят експертите от координирания от България регион установиха дори преди колегите си от развитите държави, посочи Марио Тагарински.  Състоянието на далекосъобщенията и енергетиката в контекста на "Проблем 2000" събралите се на форума специалисти разглеждат в отделни работни групи.

***

България е сред най-подготвените държави в района за справяне с "Проблем 2000" според националните координатори

„Слънчев бряг“, 11 юни /Спец. кор. на БТА Андрей Шарков/ В района, обединяващ Централна и Източна Европа и Централна Азия, България е сред страните, най-добре подготвени за действия при кризисни ситуации, свързани с компютърния проблем 2000.
Това показват отчетите на националните координатори по проблема от 29 държави, изпратени в Регионалния координационен център в София.  По взетите досега и предстоящите мерки за справяне с проблема в отделните страни дискутират на конференция тук експерти в международно признатите като приоритетни за проблема
отрасли - телекомуникациите и енергетиката.

***

Марио Тагарински: Очакваме още 400-500 хиляди долара от Световната банка като помощ за справяне с "Проблем 2000"

„Слънчев бряг“, 12 юни /Специално за БТА Андрей Шарков/ България уговаря със Световната банка втори целеви транш за посрещане на компютърния "Проблем 2000" в размер на 400-500 хил. долара.  Това заяви пред журналисти министърът на държавната администрация Марио Тагарински - регионален координатор по проблема за Централна и Източна Европа и Централна Азия.
Никой не се съмнява, че България е сред най-подготвените за "Проблем 2000" страни в региона, въпреки че имаше война само на 100 км от границите ни, каза министър Тагарински в отговор на въпрос на БТА.
Телекомуникациите, енергетиката, финансите и авиотранспортът ще бъдат определени за приоритетни области за действие по "Проблем 2000", ако Втората глобална конференция на тази тема в Ню Йорк (21 - 23 юни т. г.) приеме препоръките, утвърдени единодушно в Слънчев бряг.  Националните координатори препоръчват да се разработи регионален план за действия по проблема, да се динамизира координацията между държавите и сътрудничеството с международните организации, редовно да се информира обществото чрез масмедиите за рисковете, с които е свързан "Проблем 2000".

На 29 декември 1999 г. премиерът Иван Костов открива Команден център за координация, за което БТА пише:

Премиерът Иван Костов откри в Министерския съвет Команден център за координация по компютърния "Проблем 2000"

София, 29 декември 1999 г. /БТА/ Днес премиерът Иван Костов откри в Министерския съвет Команден център за координация по компютърния "Проблем 2000". Центърът ще осигурява постоянна връзка с важни точки за управление на държавата - АЕЦ "Козлодуй", диспечерските пунктове на НЕК и на БДЖ, пропускателните пунктове, БТК, Ръководството на въздушното движение /РВД/ и някои от ключовите пристанища. Това каза пред журналисти малко по-късно Марио Тагарински, който е регионален координатор по "Проблем 2000" за страните от Централна и Източна Европа и централна Азия към Международния център за сътрудничество по този компютърен проблем.
Центърът в София е създаден с помощта на Световната банка и е оборудван според експерти с най-съвременна техника.
В света наблюдението как компютърните системи ще реагират на смяната на хилядолетието ще започне в три часа по Гринуич на 31 декември.  Първият часови пояс се намира в Нова Зеландия и ние ще можем да видим какво ще стане във високоразвитите държави като Япония и Австралия, каза г-н Тагарински.
Наблюдението започва от днес и ще продължи без прекъсване до 5 януари, уточни Гроздан Караджов, национален координатор по "Проблем 2000" и председател на Борда на директорите на БТК.  На 4 януари вече ще включат в нормален режим всички системи и експертите в Центъра и дежурните екипи по места ще контролират, как те ще работят с променените дати.
Премиерът Иван Костов ще бъде точно в полунощ на 31 декември в Командния център и ще наблюдава как смяната на датата ще се отрази на стратегическите обекти в страната.

На 30 декември 1999 г. в бюлетина на БТА „Вътрешна информация“ е публикувано допитване на репортер на БТА до някои от доставчиците на Интернет.

Доставчиците на Интернет смятат, че са подготвени за компютърния Проблем 2000

София, 30 декември 1999 г. /Асен Бояджиев, БТА/ Доставчиците на Интернет смятат, че са подготвени за "Проблем 2000".  Това установи репортер на БТА чрез допитване до някои от по-големите фирми, които предлагат услугата.  Запитани бяха АСИ Къмпани, БИА нет, БОЛ, БУЛНЕТ, ЦИТ лимитид, Дигеста, Евроинтегра, Експрес Консулт - НЕТ, Лирекс БГ, Джи Ти Ай, както и БТК.
Представители на два от десет запитани доставчика изразиха опасение, че може да се стигне до някакви сривове.  Останалите смятат, че компютърният проблем няма да се отрази на доставката на интернет и на крайния потребител.
Специални дежурства заради проблема в новогодишната нощ ще има в БИА нет, БОЛ, Лирекс БГ и БТК.
Интернет е нова услуга за България, софтуерът за нея е разработван след 1993-94 година и в него проблемът е предвиден, е мнението на шефа на "Интернет общество" Вени Марковски, който е и управител на БОЛ.
Някои от доставчиците (Дигеста, Евроинтегра, Експрес Консулт - НЕТ, Джи Ти Ай, БУЛНЕТ и др.) са проверили хардуера и софтуера си с тестове.  
По думите на Красимир Георгиев от Джи Ти Ай "Проблем 2000" не се изчерпва само с първата минута на 2000-та година.  От фирмата са правили тестове с всички "по-критични дати" като преминаването от 29 февруари към 1 март, защото годината е високосна, или датата 10 октомври, в която денят и месецът стават двуцифрени.
Всички доставчици работят под ЮНИКС, ЛИНУКС или Уиндоус Ен Ти операционни системи, които са специално разработени за мрежи и интернет, показа допитването.
Мнението на експерта от БТК Иван Богомилов е, че телекомът, който предоставя интернет на други доставчици, е подготвен за "Проблем 2000".  Направена е инвентаризация на съоръженията и софтуерните продукти, които са актуализирани в съответствие с изискванията за 2000 година, уточни той.
Компютърният проблем "2000-та година" възниква поради методите на програмиране, използвани в 60-те и 80-те години в обработката на данни. По-ранните версии на системен софтуер и хардуер поддържат системна дата от две цифри за годината.  Част от базите данни и съответният приложен софтуер работят само с последните две цифри на годината.
Там, където форматът е двуцифрен, 2000-та година в най-общия случай ще се интерпретира като 1900 година. Приложенията, изпълняващи аритметични операции, свързани с дати, представени с две цифри, ще дават грешни резултати. Проблемно ще бъде и използването на архивни данни, създадени преди години и съдържащи дати с формат от две цифри. В много от случаите не е предвиден критерий за интерпретация на 2000-та година като високосна.  

Държавите в света посрещат новото хилядолетие, без да има какъвто и да било компютърен проблем. БТА пише:

Седем часови пояса посрещнаха новата година и преминаха успешно теста за компютърния "Проблем 2000"

София, 31 декември 1999 г. /БТА/  Държавите от седем часови пояса посрещнаха новата година и преминаха успешно теста за компютърния "Проблем 2000". От седем часа в България Командният център по компютърния проблем проследява състоянието на компютърните проблеми в страната и в 28 държави от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Това съобщи на БТА дирекция "Информация и връзки с обществеността" на правителството.
Центърът е в непрекъсната връзка с пунктовете за управление на енергетиката, транспорта, далекосъобщенията и здравеопазването у нас. Командният център отчита нормално състояние на всички системи и пълна готовност на дежурните екипи за реакция при кризисна ситуация.
Десетима специалисти дежурят в момента в Информационния център за наблюдение на "Проблем 2000" в АЕЦ "Козлодуй".  Всички системи в атомната централа работят нормално. Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели всеки час получава данни на Международната организация на ядрените оператори по системата за ранно оповестяване.  До момента не са констатирани проблеми в страните, които са преминали към 2000 година.
В другите жизненоважни сектори в България - телекомуникации, здравеопазване и транспорт, няма проблеми в компютърните системи и в системите им за управление.  Същото важи и за системите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната, се казва в съобщението на правителствения пресцентър.  

/ГИ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:18 на 04.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация