site.bta Първото Световно биенале на архитектурата започва на 1 юни 1981 г. в София

 Първото Световно биенале на архитектурата започва на 1 юни 1981 г. в София
 Първото Световно биенале на архитектурата започва на 1 юни 1981 г. в София
Първото Световно биенале на архитектурата Снимка: Стефан Тихов/БТА/Архив

От 1 до 11 юни България е домакин на първото Световно биенале на архитектурата. То се провежда в София по идея на арх. Георги Стоилов. В конкурса на Биеналето се състезават 282 проекта, представени от над 800 души. Темата е: „Архитектурното творчество за хармонично развитие на обществото и жизнената среда на личността“.

В бюлетина на БТА „Вътрешна информация“ подробно  е отразено домакинството на София на „Интерарх`81“. 

Мълния!
София, 1 юни 1981 г.  В Художествената галерия на ул. „Шипка“ 6 преди малко започна тържеството по случай откриването на първото Световно биенале на архитектурата. Архитекти, урбанисти, социолози и икономисти, художници и дизайнери, теоретици и критици на архитектурата, кметове и администратори на градове от цял свят дойдоха в София, за да обменят мисли, идеи и виждания за бъдещото развитие на архитектурата.
Тази първа по рода си проява се организира от Комитета за култура, Международния съюз на архитектите, Световната федерация на побратимените градове и Съюза на архитектите в България и се посвещава на 1300-годишнината от създаването на българската държава.
На откриването присъства завеждащият отдел „Строителство и архитектура” на ЦК на БКП Станой Йонев, председателят на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерския съвет Стефан Стайнов, председателят на Изпълнителния комитет на Столичния народен съвет Петър Междуречки, ръководители на творчески съюзи, видни представители на световната архитектурна мисъл.
Тук са и шефове и членове на дипломатически мисии, акредитирани у нас.

***

Открито е първото Световно биенале на архитектурата

София, 1 юни 1981 г. Първото Световно биенале на архитектурата бе открито днес в столицата. София вече два пъти бе център на световната архитектурна и урбанистична мисъл. На състоялата се през 1972 година световна конференция на тема: „Човекът и неговата жизнена среда в градовете“, бе приета Софийската харта на градовете. Шест години по-късно София отново стана домакин на световна интеркомунална конференция, посветена на планирането и развитието на съвременния град.
Приемането на инициативата на българските архитекти за организиране на световно биенале е още едно признание на творческите постижения на нашата архитектура. Много българи спечелиха награди на международни конкурси, по техни проекти бяха изградени модерни жилища, курортни комплекси, летища, болници, напоителни системи и спортни съоръжения в различни страни.

***

Приветствие на вицепрезидента на Световната федерация на побратимените градове Жан Гийо към участниците в Биеналето

София, 1 юни 1981 г.  Приветствие поднесе вицепрезидентът на Световната федерация на побратимените градове Жан Гийо. Право на една страна с древна култура е да се възползва от честване като това на 1300-годишнината от основаването на своята държава и да събере всички работещи в областта на урбанизма на международна конференция по темата „Архитектурата на урбанизираните общества“ - каза той. Архитектурата на старите български столици и на София е като историческа книга, в която всяка епоха е оставила свои следи, свои културни, религиозни и художествени виждания.

Това богато наследство бе оценено от Световната федерация на побратимените градове и днес България е домакин на срещата на архитекти и строители от целия свят, които заедно ще мислят по проблемите на урбанизираните общества.
Под покрива на това биенале ние ще имаме възможност да поставим отново на обсъждане архитектурата на 20 век, каза Жан Гийо. Той посочи, че рационализацията и необходимостта да се намалят разходите често водят до посредствени архитектурни решения, които правят много райони на големите градове по целия свят да изглеждат тъжни.
Изтъкнато бе, че да се подслони човекът означава да му се даде жилище, за което са използвани всички ресурси на модерната технология и по такъв начин да се облекчи неговото съществуване, но като се запази начинът му на живот, неговите обичаи и нуждите на всички членове на семейството. Трябва да се откажем от гигантизма, от желанието да подчиним човека на техниката, а напротив - трябва да подчиним всичко в негова полза. Освен това трябва активно да се участва в композирането на урбанистичния пейзаж, като се взема прел вид съществуващата околна среда.
След това официалните лица и гостите разгледаха изложбата на архитектурното творчество. Фотоси, скици и чертежи на реализирани и нереализирани идеи и концепции демонстрират творчеството на архитекти от над 30 страни от Европа, Азия, Африка и Америка. В конкурса ще се състезават 282 проекта, представени от над 800 души.
Всеобхватността на темата – „Архитектурното творчество за хармонично развитие на обществото и жизнената среда на личността“, позволи на участниците да представят свои творби в различни жанрове. Затова и експозицията е подредена в шест раздела: урбанизация, обществени сгради, жилищни сгради и комплекси, производствени сгради и съоръжения, синтез, дизайн и интериор, наука, теория и критика.
Изложените материали отразяват прогресивните виждания на автори или авторски колективи за архитектурата в социален, икономически и естетически аспект, за влиянието на техническия прогрес върху изграждането и обзавеждането на средата.
Нашите представители участват със сто проекта. В изложбата могат да се видят цветните фотоси на Националния театър в столицата на Нигерия - Лагос, изградена по проект на арх. Стефан Колчев от Варна. Проектите на обществените сгради в Абу Даби, дело на архитектите Къно Дундаков и Димитър Благоев, отличени с първа награда на международен конкурс. Върху таблата се виждат имената на авторите на музея и библиотеката в Шумен - Бояна Боздуганова, музея-форум в Стара Загора - Йордан Тангъров и др.
Съветските архитекти се представят с 23 проекта. Предимно в сферата на градоустройството, териториалното и селищното устройство, отличаващи се с подчертано научния си аспект. Арх. Анатолий Полянски - първи секретар на Съюза на съветските архитекти, се представя с 4 проекта в планирането на туристически зони в СССР.
Випускници от Висшия архитектурен факултет в Генуа участват със своите дипломни проекти, изготвени под ръководството на проф. Виторио Гандолфи и проф. Джоржио Бернаскони. Характерното за реализациите на архитектите от ФРГ е използването на съвременни конструкции, които не са попречили на приятното оцветяване на фасадите на сградите и интериора.
Французинът Жак Мишел е изпратил проекти на обществени и жилищни сгради, като новото в тях е приложението на слънчевата енергия. Чрез специални пана тя се акумулира и се превръща в топлинна енергии, която се използва за битови нужди.
Интересни с футуристичната си форма са и проектите за мостове над р. Дунав във Виена на Герд Невесал от ателие „Мауер“.
Посетителите могат да видят и новите жилища в пустинните райони на Иран, чийто първообраз е взет от кожената юрта. Те са изградени по проект на швейцареца Юстус Лахинден със съвременни бетонови форми, произведени по индустриален метод. Странни по обем и архитектурно оформление са и оградите, проектирани от японеца Миноро Такеана, които нарушават сивото и скучно еднообразие на традиционните градски силуети. Ново и на съвременно ниво е регионалното планиране в южната част на Виетнам, проектирано от Вo Тан Лан.
Във фотосите на представителите от ГДР са показани реализации в областта на модернизацията на улиците и сградите в старинните градове на тази страна. А в други - пешеходните зони в центъра на Богота, реализирани по проекта на колумбийския архитект Микелангел Рока. 

***

Световното биенале на архитектурата

София, 11 юни 1981 г. Първото световно биенале на архитектурата е към своя край. Днес гостите са на посещение в Пловдив, където ще се запознаят с архитектурните паметници на Стария град, с постиженията на пловдивските архитекти в жилищното строителство.
Членът на Международния организационен комитет на Биенале‘81 засл. арх. проф. Вълчан Вълчанов оценява високо работата на симпозиума.
Събирането на представители на 35 страни, и то от страни с най-високо развитие на архитектурата, както и актуалността на обсъжданата тема – „Специфика, социална роля и перспективи за развитие на архитектурата“, са един безспорен успех, заяви той. В други прояви, като например конгресите на Международния съюз на архитектите, обикновено темите са твърде специализирани, а изнасяните становища - са на националните секции. В сравнение с тях този симпозиум има много по-широка основа и дава възможност за обмяна на възгледи на архитекти, работещи както в областта на практиката, така и в областта на теорията.
Симпозиумът е на изключително високо ниво - участват едни от най-големите архитекти в света. Между тях са Пиер Ваго и Жорж Кандилис от Франция, Джай Ратан Бала от Индия, акад. Михаил Посохин от Съветския съюз, Шиниши Окада от Япония. Дойдоха представители на ГДР, Полша, Румъния, Гърция, Турция, Югославия, Норвегия, Мексико.
Предмет на дискусиите бяха проблемите за човека и неговата жизнена среда, за опасността от механизацията и технологизацията, които завладяват съвременното общество. Редица архитекти споделиха тревогата си, че при вземането на важни социални и икономически решения не се иска тяхното мнение, а са принудени след това - при свършен факт да работят за изпълнението им.
Демографският бум също създава сложни проблеми за световната архитектура. И както Пол Рудолф подчерта, докато в миналото в градовете се строяха големи обществени сгради и центрове, сега техният облик се създава от жилищната архитектура.
Подчертано бе, че от архитектура на отделните обекти градоустройството постепенно става архитектура на ансамбли и райони, на закритите и откритите пространства в цялата жизнена среда.
По време на дискусиите едни теории бяха атакувани, а други - подкрепяни. Но в атмосферата на този форум се наложи общата загриженост на архитектите от страни с различно обществено-икономическо развитие, тяхното единомислие по проблемите на архитектурата, тъй като творците имат пред себе си жизнената среда на човека - заяви в заключение арх. Вълчанов.

/ГИ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:58 на 27.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация