Варна - за вековните дървета и грижата за тях

  • 11.08.2020
  • 03:33 мин.


63 са вековните защитени дървета, които се намират на територията на РИОСВ. От тях  40 се намират в област Варна, а останалите 23 са в област Добрич – това каза в репортаж на БТА Санял Кръстева, главен експерт в РИОСВ – Варна.

Най-старото вековно дърво се намира във варненския квартал „Аспарухово“. То е от вида чинар - на възраст около 1051 години и височина - около 18 метра. Обявено е за защитено още през 1969 година. Периодичният контрол показва, че вековният чинар е в сравнително добро фитосанитарно състояние за възрастта си.

Вековните дървета, които са в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, се вписват в регистъра на екоинспекцията, като преди това те се обявяват със заповед от министъра на околната среда и водите, вписват се в регистъра на МОСВ и в съответния регистър на регионалната инспекция. Направена е карта с GPS координати на всички защитени вековни дървета на територията на РИОСВ – Варна.

След обявяването на едно вековно дърво за защитено, от там нататък предстои неговото опазване. Собствениците на имотите, на чиято територия се намират тези защитени дървета, имат ангажимента да ги опазват от унищожаване и увреждане, като в същото време следва да съгласуват абсолютно всички дейности с регионалната инспекция, които са насочени към неговото опазване и възстановяване и, както и да осигуряват достъп на експертите при извършване на периодичен контрол. За нарушения, свързани с опазването на тези защитени вековни дървета, законодателството е предвидило глоби на физически лица в размер от 100 до 5000 лева, а за юридическите лица са предвидени санкции в размер от 500 до 10 000 лева, в зависимост от тежестта на нарушението, което е извършено.

Видео:  Красимир Кръстев. Монтаж: Емил Граничаров.Това съдържание е обект на авторски права. Запитвания относно неговото използване : +359 02/92 62 252; marketing@bta.bg

Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg