Реформата в съдебната система и ролята на адвокатурата

  • 30.01.2015
  • София
  • 53:37 мин.

Сдружение „Адвокати за промяна“ Участници: адв. Владислав Янев - член на САС и кандидат за председател на САС; адв. Владимир Дончев - секретар на САС; адв. Елка Пороминска - член на САС; адв. Марио Топчийски - член на Висшия адвокатски съвет и член на САК.