4 април – професионален празник на психолозите

  • 04.04.2017
  • София
  • 56:46 мин.

Ключовите постижения, приоритети и предизвикателства в работата на психологическата гилдия и възможностите за подобряване на взаимодействието на професионалната общност на психолозите с представителите на институциите и средствата за масова информация в България. Инициативите и програмите на ДПБ в областите, в които психологията има огромен потенциал за съществен принос – образованието, развитието на човешкия капитал в бизнеса, грижите за хората с психично-здравни проблеми, хуманизацията на обществено-политическия живот в страната и др. Нуждата от регулиране на професиите ‘психолог’ и ‘психотерапевт’ и приемането на законодателство, гарантиращо на българските граждани достъп до качествени психологически услуги в съответствие с Общоевропейските стандарти за добра професионална практика, приети от ДПБ още през 2005 г.   Участници: д-р Пламен Димитров - председател на УС на ДПБ,  и други членове на ръководството на представителната професионално-съсловна организация на българските психолози. Модератор на срещата е доц. д-р Маргарита Бакрачева от Департамент психология на ИИНЧ-БАН, член на УС на ДПБ и координатор на мединия център на ДПБ.  Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg