Парламент - заседание

София (8 март 2018) Парламентът заседава по избора на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На снимката: Пламен Георгиев. Пресфото-БТА снимка: Цветомир Петров (ПК)

Source: БТА