НС - Енергетика - дискусия

София (6 март 2018) Дискусия на тема: "Предстоящите промени в закона за енергетика - стъпка към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България" се проведе в зала "Изток" на Народното събрание. На снимката: Иван Иванов (вляво), председател на КЕВР, Валентин Николов (в средата), зам. министър на Комисията по енергетика в НС и Делян Добрев (вдясно), Председател на Комисията по енергетика в НС. Пресфото-БТА снимка: Цветомир Петров (ПК)

Source: БТА