Национален център за книгата се открива в София

NW 10:49:30 13-12-2014
LN1049NW.104
1312.104 КУЛТУРА - Център на книгата - НДК

Национален център за
книгата се открива
в София


София, 12 декември /БТА/ Национален център за подпомагане на
българската литература, превода и популяризацията й в чужбина се
открива към НДК в София. Инициативата бе обявена от
ръководството на Двореца на пресконференция в петък.

Центърът ще промотирането на български автори и участието им в
международни форуми, създаването на програми за съфинансиране на
преводи на литературата ни в чужбина и насърчаването на
преводачи от български.

Ще се ръководи от консултативен съвет от писатели и издатели
начело със Светлозар Желев, главен редактор на литературното
списание "Гранта", дългогодишен ръководител на издателство
"Сиела" и застъпник за възстановяването на тази институция -
центърът наследява закрит преди години държавен център за
книгата.

В бъдеще ще бъдат създавани и експертни съвети, които да
оценяват кандидатстващите автори, книги и преводачи, като
Центърът се надява да обяви първата си конкурсна сесия в края на
януари.

Първата задача на съвета ще бъде да обобщи и предложи цялостна
дългосрочна концепция за развитието на българската книга на
базата на предложения от цялата издателска и литературна
общност.

Според Желев много години българската литература е била
неглижирана и оставена да съществува от само себе си, затова се
надява центърът да работи като мозъчен тръст.

"Нуждаем се от ясна визия как да представяме нашите автори в
чужбина. Имаме огромно и много талантливо поколение писатели,
което досега не е получило възможност за изява на световния
пазар", заяви директорът на НДК Мирослав Боршош. Той смята, че
центърът трябва да бъде място, където си взаимодействат всички
институции, свързани с българската литература, университети,
библиотеки, неправителствени организации.

Първоначалното финансиране за центъра е от НДК, а за програмите
ще се търсят средства по международни и български програми,
както и частни дарения, каквото вече обяви че ще направи фонд
"13 века България". Оттам нататък средствата ще бъдат
пренасочвани на конкурсен принцип. ЛН
//