Медицински университет - София удостои проф. д-р Ханс Бербоом с почетното звание "Доктор Хонорис Кауза"На тържествена церемония, днес в Аула "Максима", УМБАЛ "Св.Екатерина",проф. д-р Ханс Бербоом бе обявен за носител на почетното звание - „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицински университет – София за заслуги към развитието на медицинското образование, наука и практика. Мотивите за неговия избор прочете ректорът на университета проф. д-р Виктор Златков. Сред мотивите се посочват: Многопосочни професионални и академични изяви като един от водещите специалисти в областта на оториноларингологията не само в Европа, но и в света; Значима научна продукция: авторство на над 200 научни публикации, 5 учебника, създател на над 10 нови хирургични инструменти и нови хирургични техники; Личен принос, свързан с радикалното и реконструктивно лечение в тази област на над 10 българи, от които на едно дете и то безвъзмездно. Проф. д-р Ханс Бербоом е лекувал и председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите Вежди Рашидов.

Проф. д-р Ханс Бербоом е удостояван с редица международни отличия, като Наградата Хумболт на Хумболтовия университет, Берлин, Първа награда на Британската медицинска асоциация, Златен медал на Индийското ринологично общество,Почетния знак на Българската Академия на Науките които показват международната му известност и научно-преподавателската значимост.

Видео: Красимир Михайлов. Монтаж: Емил Граничаров.


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg