Дискусия на тема: „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”Дискусия на тема: „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”

Приветствени слова към участниците ще отправят д-р икон. Розалина Козлева, председател на Фондация „Подкрепа за образование”, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”; д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката.

По време на дискусията Фондация «Подкрепа за образование» ще обяви стипендиантите си за академичната 2018/2019 г., избрани след конкурс. Експерт от Дирекция «Висше образование» на МОН ще говори за държавната политика в областта на подготовката на кадри. В дискусията ще участват и представители на БСК, БАИТ, «Евролекс България» ООД, «Джобтайгър» ООД и др. Представители на кариерните центрове на българските висши учебни заведения и университетски преподаватели ще споделят опита си в работата с бизнеса и професионалната реализация на студентите.

Целта на дискусията е да се предложат работещи решения за подобряване на връзката между висшите учебни заведения и бизнеса, които ще помогнат за по-успешното представяне на завършилите студенти на пазара на труда. 

П Р О Г Р А М А

9.30 – 10.00 ч. Регистрация и кафе

10.00 – 10.15 Откриване

 I-ви панел: Как бизнесът подкрепя българското висше образование?

10.15 – 10.30 Подкрепа за български студенти в неравностойно положение, д-р икон. Розалина Козлева, учредител на Фондация „Подкрепа за образование”. Връчване на договори за стипендии на избраните студенти за академичната 2018/2019 г.

10.30 – 10.45 Добри практики на взаимодействие между българското висше образование и бизнеса, доц. д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара

10.45 – 11.00 Инициативи на Българската асоциация по информационни технологии, д-р Наталия Футекова, член на УС на БАИТ и управител на софтуерната компания ERP.BG

11.00 -11.15 Подкрепа за студенти по право, Магдалена Вълова, партньор в „Евролекс България” ООД

11.15 – 11.30 Дискусия

11.30 – 12.15 Кафе пауза

II-ри панел: Какво предлага на бизнеса българското висше образование?

12.15 – 12.30 Развитие на кариерните дни във висшето образование (Национални и браншови дни на кариерата), Светлозар Петров, управляващ директор на „Джобтайгър” ООД

12.30 – 12.45 Държавната политика в областта на подготовката на кадри, д-р Ивана Радонова, Дирекция „Висше образование”, МОН

12.45– 13.30 Гледната точка на българските държавни висши училища, представители на СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС и др.

13.30 – 14.00 Дискусия 


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg