Читалище на колела гостува в БургасПътуващото читалище "Бащино огнище" вече е в Бургас. Автобусът, пълен с история, е една нестандартна, но и привлекателна форма за популяризиране и съхранение на българското културно-историческо наследство. Ивайло Шопски е един от инициаторите за създаването на "Бащино огнище". Според него то е единствено не само в България, но и в света. Влизайки в пътуващото читалище, любителите на историята могат да видят различни носии, униформи, оръжие, които разкриват различни исторически периоди - от Средновековието до Втората световна война. Според Шопски българите имат нужда да се върнат назад, за да почерпят сили за бъдещето. Видео на Тодор Ставрев - БТА