Климатичните промени и човешката дейност влияят негативно върху водните екосистеми и рибните запасиКлиматичните промени и човешката дейност влияят негативно върху водните екосистеми и рибните запаси. През последните няколко години се забелязва една по-ускорена динамика в процесите и това е свързано, до голяма степен, с промяната в температурните условия, което е най-осезаемо от всички нас, посочи доц. д-р Виолин Райков от базирания във Варна Институт по океанология към БАН. Първо, в атмосферата има процеси, които дават предпоставка за едно средно повишаване на температурите, средногодишните температури, изместване на сезоните. Освен в атмосферно отношение, в морето също има динамика на температурите, съответно и някъде, в някои части на морето, и промени в теченията, допълни още специалистът и подчерта, че всичко това се отразява върху биотичната част на екосистемата и на рибите в частност. Рибите, както знаете, са мигриращи същества - където не им е добра средата за живот, размножаване и хранене, те успяват да се придвижат. Но не така седи въпросът с лаврите им, тоест в първоначалния стадий на развитието им, и по-малките индивиди, които трудно биха могли да понесат резки промени в средата. Така тези промени при тях водят до забавяне на процесите им, физиологичните, а доста често и масова смърт, което наблюдаваме особено през лятото при по-високи температури и масов цъфтеж на водораслите, отбеляза още доц. Райков. Тъй като тези водорасли изискват кислород, благодарение на това изчерпват бързо кислорода във водата, след което се получава един процес, наречен хипоксия, и по-малките индивиди, както казах, които не могат да се придвижат бързо, не могат да избягат от тези неблагоприятни условия и загиват. А всички човешки дейности, като се започне от риболова, замърсяването и голямото производство в световен мащаб, влияят негативно на водните екосистеми. Видео - Красимир Кръстев. Монтаж - Емил Граничаров.


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg