Новият търговски механизъм на ЕК цели уеднаквяване на правилата и възприемане на най-добрите практики, каза председателят на КЗП Димитър МаргаритовКато нормативна уредба и като правоприлагане европейското законодателство е водещо в световен мащаб по отношение възможностите, които се предоставят на потребителите, съответно задълженията  на търговците, а и на националните институции за това да работят в посока гарантиране и защита на потребителските права, каза в интервю за БТА Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, във връзка с предложения от Европейската комисия Нов търговски механизъм за потребителите. Този пакет, макар и нов, представлява продължение на стратегията на Европейската комисия за цифровия единен пазар и на различните регламенти и директиви, които вече са приети и които предстои да бъдат приети, за да гарантират спокойствието на потребителите, че като европейски граждани ще могат пълноценно да пазаруват най-вече на територията на ЕС, но също така и да имат възможност да се ориентират и в един по-широк кръг от отношения, каквито неминуемо през онлайн търговията се получават в глобална среда, каза още Димитър Маргаритов. Той подчерта, че целта е преди всичко уеднаквяване на правилата в различните държави-членки и възприемането на най-добрите практики и нормативни постановки. Вече имаме опит в прилагането на такъв модел както с отпадането на таксите за роуминг през миналата година, така и с някои съвсем нови неща, като забраната за геоблокирането на територията на ЕС и единните условия за плащания при онлайн търговия, допълни още Маргаритов. По думите му мерките в Новия търговски механизъм ще позволят на потребителите да се ориентират във възникващите в по-широк кръг отношения при онлайн търговията. По думите му те ще дадат сигурност, че когато техните права са накърнени, могат да потърсят съдебна защита в държавата, в която се намират, независимо от това, че е възможно да става дума за глобален търговец в ЕС, регистриран извън нейната територия и че ще могат да разчитат на неправителствения сектор и на националните органи да бъдат защитени техните колективни потребителски интереси. Той припомни, че в българското законодателство тази постановка е въведена от години В нашето законодателство това е въведено от години - т.нар. колективни искове. Новият търговски механизъм ще бъде представен и коментиран у нас в рамките на форум, организиран от КЗП и Министерство на икономиката, в който ще участва и еврокомисарят Вера Йоурова. Събитието предстои на 30 април и се провежда в рамките на Председателството на Съвета на ЕС. /Интервю на Христо Воденов/


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg