Експозиция в Троянския манастир разказва за историята на светата обителВ Троянския манастир вече тече ремонтът на Антимовото крило. За него в средата на миналия месец правителството отпусна половин милион лева. При разчистването на крилото се е установило, че има доста компрометирани части, които в момента се подменят и се ремонтира, каза игуменът на светата обител Велички епископ Сионий. Той се надява за следващия храмов празник на манастира догодина крилото да бъде завършено. При ремонтните дейности е било намерено скривалище, в което се влиза през врата на шкаф. В него могат да се поберат няколко човека и има формата на малка стаичка, разказа дядо Сионий. Предстои да се укрепи цялостно конструкцията на крилото, да се подменят се компрометираните греди с нови, които се импрегнират по специален начин, а старите, които остават, също ще бъдат обработени. Предвидено е и да се изградят няколко подпорни стоманобетонни стени, които да държат основите на крилото, както и дренажна система. В музея на манастира посетителите вече могат да видят и изцяло обновена зала, посветена на историята на светата обител. В 15 табла са проследени основни моменти от миналото, като най-значимото е донасянето на чудотворната икона. Първата част от експозицията е свързана с донасянето на иконата в светата обител, с историята на манастира от древност до наши дни, както и с бележити духовници, разказа игуменът на Велички епископ Сионий. В експозицията също се представя просветното и революционното дело на манастира през годините. Има и табла, които говорят за местните поборници и участници в освободителните борби, както и за значими игумени на светата обител. В залата са изложени и предмети, свързани с историята на манастира и с бита на игумените, както и богослужебна утвар, оръжия от революционното дело. Може да се види и Троянският дамаскин. Видео на Даниела Балабанова - БТА