Проект за съвместно управление на риска при кризисни ситуации реализират община Добричка и КълърашПроект за съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич бе представен днес в община Добричка. Инициативата за партньорство при бедствия получава финансова подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020". Проектът се осъществява в партньорство между община Добричка и Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш, а стойността му е над 800 000 евро, посочи пред журналисти заместник-кметът на общината Румяна Иванова. Целта на проекта е подобряване на трансграничното сътрудничество в региона Добрич-Кълъраш за съвместни действия при кризи от природни или технологични бедствия и за намаляване на отрицателните последици от тях. В последните години в трансграничния регион възникваха доста кризисни ситуации - наводнения, земетресения, пожари, които налагат да бъде подготвена обща стратегия за намаляване на последствията, заяви мениджърът на проекта от българска страна Светла Размова. Основното, което се ще направи по проекта, е доставка на оборудване, което да помогне за по-бързо реагиране при бедствени ситуации, посочи още Размова. Съвместната дейност на община Добричка и Кълъраш предвижда още разработване на обща Стратегия и План за действие за реагиране на различни възможни видове рискови ситуации. Ще бъде създадена мрежа от партньорства между териториалните образувания, участващи в дейностите по гражданска защита. Друга дейност по проекта е възпроизвеждане на симулации на спасителни упражнения при бедствия със съвместното участие на партньорите. Ще се провеждат и информационни кампании за повишаване на осведомеността с оглед готовност за справяне с критични ситуации. Видео - Григор Маринов. Монтаж - Младен Стоянов.


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg