Животновъди от община Болярово излязоха на протест срещу евтаназирането на дребни преживни животни в регионаЖивотновъди от община Болярово излязоха днес на протест срещу принудителното евтаназиране на около 2000 дребни преживни животни в региона. Вчера бе съобщено, че в три животновъдни ферми в селата Странджа, Крайново и Малко Шарково, община Болярово, са открити огнища на болестта чума по дребните преживни животни. Резултатите от взетите проби са потвърдени от Европейската референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни /CIRAD/ във Франция. Затова със заповед на директора на Българска агенция по безопасност на храните се започва принудително евтаназиране на около 2000 овце и кози в трите ферми и дезинфекция на стопанските обекти. Протестиращите животновъди настояваха днес за повторно изследване на животните, както и за въвеждане на ясни критерии при определяне на обезщетенията им. Видео - Величко Димитров. Монтаж - Младен Стоянов.