Фестивал на автентичната култура във ВидинФестивалът на автентичната култура събра повече от 150 участници от България и Румъния на откритата сцена в центъра на Видин. Официално проявата бе открита от заместник-кмета на общината Цветан Асенов на площад "Бдинци". Фестивалът се провежда по проект "Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм", финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020. Водеща организация е сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" в партньорство с неправителствената организация "Равновесие", Крайова, Румъния. В рамките на фестивала самодейци от девет видински села представиха културата и фолклора на областта на откритата сцена. Фолклорни ансамбли от Лехчево и Чипровци и изпълнители от Румъния демонстрираха автентични хора, песни и танци. Посетителите на фестивала имаха възможност да разгледат сребърна бижутерия от Берковица, дърворезба на видински майстори, плетене на килими по чипровска технология и др. Видео на Ирена Данаилова - БТА