Община Добрич се включи в инициативата "Мениджър за един ден"Община Добрич посвети участието на младите хора от инициативата "Мениджър за един ден" на Деня на българската община – 12 октомври. Активните и обществено ангажирани младежи днес имаха възможността да се запознаят с функциите на местната власт в Добрич, как тя работи с гражданите, а след това и да влязат в ролята на кмет и заместник-кметове. Боряна Андреева, директор на Дирекция "Административно, правно, информационно и техническо обслужване" на община Добрич, запозна младите хора със структурата и дейността на общинската администрация. След това "мениджърите за един ден" бяха приети и от кмета на града Йордан Йорданов, който ги запозна с дейността на кметския екип. В Деня на българската община на кметския стол в Добрич седна за един ден Стефани Маринова – ученичка от Профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев". Видео на Григор Маринов - БТА