Стефан Кръстанов: Квантовият компютър би помогнал и на медицинатаСтефан Кръстанов е млад учен, който работи над създаването на квантов компютър и преподава в Харвард. Той не забравя обаче, че интересът му към науката е пробуден от учителите му по биология и физика в прогимназията в родния Бургас. През ученическите си години той участва в редица състезания, минава и през школата на известния преподавател по физика Теодосий Теодосиев. Чрез фондацията на проф. Минко Балкански Стефан Кръстанов кандидатства за обучение във Франция и благодарение на това има възможността да учи 5 години в Париж и Лион. През 2019 година завършва докторантурата си в Йейлския квантов институт в САЩ. От няколко месеца е научен работник в Масачузетския технологичен институт и един от лекторите за началния курс по изкуствен интелект там. В Харвард периодично помага в някои класове по квантово инженерство. В интервю за БТА Стефан Кръстанов сподели, че основната част от работата му е съсредоточена в областта на квантовата физика. От теоретична гледна точка, тя се занимава с изучаване на това как природата около нас обработва информацията в света, как законите на квантовата механика могат да се използват за обработване на информация и от по-практична гледна точка - как тези закони могат да се използват за създаването на по-ефикасни компютри. По думите на Стефан Кръстанов квантовите компютри биха могли да решават проблеми, които са нерешими на класически компютър. Към момента обаче има само експериментални устройства, които са способни да покажат, че по принцип този начин на работа ще проработи. Все още има доста нерешени въпроси относно това как да се създаде устройство, достатъчно голямо за полезни симулации. По думите му в бъдеще подобно устройство би могло да симулира квантовата механика, която е важна част от физиката и описва различни протеини, различни химикали, които създават лекарства. Така че, ако искаме да може ефикасно да симулираме подобни вещества, ако искаме да можем да ги създадем на компютър, вместо да отделяме милиони долари, за да ги създадем в лабораторията, ако искаме да можем бързо да изучаваме нови подобни химикали, ще ни трябва такъв компютър. Това е една от основните практически причини, заради които учените се опитват да създадат такава машина. Но тъй като към момента такова устройство все още не съществува, то няма как да помогне в днешната кризисна ситуация, пред която е изправен целият свят. Така че днес просто трябва да се доверим на биолозите, които се опитват да създадат ваксина по стандартните начини, казва още Кръстанов. Той прогнозира, че до 10-20 години вече ще има ефикасно работещи такива машини, които ще окажат огромен прогрес по отношение на създаването на лекарства. Освен да се занимава активно с наука, Стефан Кръстанов започна и виртуални лекции по физика като част от програмата на школите на фондация “Миню Балкански”. Заниманията в тях се провеждат основно през лятото, но заради пандемията COVID - 19 започнаха по-рано. Виртуалните лекции ще са от типа на състезания, а в материала, който е заложен, ще има неща, свързани с класическата физика.Опитвам се да преподавам по начин, по който децата да видят, че математиката и физиката са нещо, което им дава нови сили, с които да променят света около себе си. Защото, когато видиш, че тези умения могат да бъдат приложени, за да промениш света около себе си, тогава имаш по-голямо желание да научиш тези умения. Виртуалните лекции се провеждат веднъж седмично в периода на карантината. Но Стефан Кръстанов не вижда причина те да не продължат и след това, ако учениците имат желание. Видео - Любомира Филипова. Монтаж - Валя Ковачева.


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg