Старинен мост в Търговищко впечатлява с интересната си архитектура
Внушителен старинен мост, наричан от местните жители Римския мост, e най-големият архитектурен и исторически паметник на територията на община Антоново. Той се извисява над бистрите води на Стара река в изключително живописна местност на 7 километра от антоновското село Стеврек. До него може да се стигне само пеша и задължително с местен водач, тъй като районът е труднодостъпен. "Този мост не е римски и това е видно за всеки, който поне малко е изкушен от историята. Мостът е от периода на османското владичество, строен е в края на 18, началото на 19 век вероятно. В неговия градеж има два периода, което означава, че е надстрояван, а това означава, че е бил важен и са полагани необходимите грижи за него, разказа директорът на Историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев. Според Кина Атанасова от Антоново мостът е бил част от т.нар. Кримски път, свързващ Истанбул с Крим, и е обвързан с многобройните войни, които са се водили по североизточните граници на Османската империя. През него са минавали предимно войскови части. Доказателство за това, че мостът е от Османския период, е сходството му с други мостове от този период, като Стайновския мост от град Трявна и Боровинския мост край Кърджали, датирани от 18 век. През 2002 година е направено архитектурно заснемане на моста, което е установило, че той е с дължина 59 метра, височина 7.5 метра и широчина 3.6 метра. Мостът е с изключително интересна архитектура, има шест полукръгли свода, срещу течението на реката, както и триъгълни водорези с облекчителни отвори. Един от тези отвори е с остър връх, което е характерно за турско-арабската архитектура. Мостът е построен от полуобработен камък, като само фризовете на сводовете и фризовете на облекчителните отвори са от дялан камък, свързан с хоросан, а отворите са свързани с метални шини, които трябва да подпомагат здравината на моста и са характерни също за строителството на мостове от Османския период, разказа още Кина Атанасова. Съвременните специалисти, които са проучвали моста, казват, че той е част от пътя Велико Търново - Кесарево - Тузлука и от там за Омуртаг, Преслав и Шумен, но аз лично не съм съгласен с подобна трактовка, поясни Мирослав Тошев. По думите му между Кесарево и Омуртаг съществува твърде добър път, който е многократно използван от 1579 година до след Освобождението. Така че този мост най-вероятно не е част от пътя Търново - Преслав. От околните села на север много често споменават, че през тях минава път, който идва от Русе за през Балкана и вероятно така нареченият Римски мост е част от това пътно трасе, посочи още историкът. Тоест това е път с посока север - юг. И по този път със сигурност е имало интензивен трафик на войскови части, на държавна поща, на държавни куриери, защото в противен случай държавата нямаше да построи такъв голям мост и нямаше да го поддържа, допълва още Тошев. Днес старинният мост е най-големият архитектурен и исторически паметник в община Антоново. Той е част и от екозоната "Средна Янтра", която се разпростира на територията на три общини - Антоново, Стражица и Златарица. За съжаление най-големият водорез на моста е силно повреден и водата от реката влиза в основите му. Ръководството на община Антоново е запознато с този проблем, както и със затруднения достъп на туристите до този ценен архитектурен и исторически паметник и се е ангажирало да предприеме необходимите действия по разрешаването на тези проблеми. Видео - Борислав Курдов. Монтаж - Валя Ковачева.


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg