Опожаряването на тютюневите складове в Пловдив - фасадите могат да бъдат спасени, ако се приложат европейските модели за консервация на сградиУчастници: арх. Борислав Игнатов - председател на УС на КАБ, арх. Петкана Бакалова - зам.-председател на УС на КАБ, представители на ИКОМОС България.