Продължава работата по реставрацията и консервацията на античните мозайки от Епископската базилика в Пловдив"Епископската базилика е един уникален паметник, тя е най-голямата базилика, датирана между 4 и 6 век, в България и е една от най-големите на Балканите. Специфичното при нея е, че всичките й подове са покрити с двуслойна мозайка, което до голяма степен усложнява процеса на реставрация и експониране на мозайките", каза доц. Елена Кантарева, ръководител на екипа по реставрацията на антични мозайки от Епископската базилика на Филипопол и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Проектът за реставрация и експониране на Епископската базилика е финансиран от фондация "Америка за България" и община Пловдив. Още при откриването на мозайките установихме, че състоянието им е доста тежко, посочи доц. Кантарева. Затова се наложи спешна и усилена повърхностна и структурна стабилизация на горния мозаечен слой, след което се пристъпи към неговото почистване и подготовка за отделяне на терена, тъй като състоянието на мозайката не позволяваше да бъде реставрирана на място. През 2015 година отделихме мозайката от терена, след което почистихме хоросана между двата мозаечни слоя и разкрихме долния мозаечен слой, който се оказа изключително впечатляващ. Особено интересна е мозайката в южния кораб, върху която установихме, че има дарителски надпис. Част от него бе разрушен, но все пак епиграфът Николай Шаранков успя да разчете надписа, в който освен думата "епископ" имаше и част от името на епископа. Отделената от терена мозайка е изключително обемна - 800 квадратни метра, като са отделени около 400 мозаечни фрагмента. Екипът работи по отливането на нови носещи основи на мозаечните фрагменти и обработка на лицата на мозайките, като ги подготвя за връщане на място. След като бе разкрита и останалата част от уникалния обект, която се намираше под пътното платно между католическия храм и базиликата, бяха открити мозаечните подове с изключително добре запазени и съхранени мозайки. След окончателното разкриване на цялостния план на сградата се оказа, че имаме над 2000 квадратни метра мозайка на терен. Затова може да се каже, че това е най-големият открит античен мозаечен под от една сграда в цяла Европа, посочи още доц. Кантарева. Това ни даде основание да обединим мозаечните подове на трите обекта - Епископска базилика, Малка базилика и антична сграда Ирини, и да кандидатстваме да бъдат включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. И през януари 2018 година това стана факт. Видео - Владимир Янев. Монтаж - Младен Стоянов.

 

 


Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg