Инвест Банк

Студио БТА

Екип от ТУ-Варна ще изследва влиянието върху енергетиката при въвеждане на повече ВЕИ
Екип от Техническия университет във Варна ще изследва влиянието на нововъведените в експлоатация възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ върху енергетиката. Това ще стане в рамките на проект "Изследване на устойчивостта на електроенергийната система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия". Проектът бе представен днес пред журналисти от неговия ръководител доц. Юлиан Рангелов. Основната цел на проекта е да се изследва и да се види какво ще се случи с енергийната система, ако възобновяемата енергия стане равна или по-голяма от конвенционалната, или пък се премине изцяло на такава енергия. Проектът е тригодишен и се финансира от фонд "Научни изследвания". Видео на Георги Генчев/Данаил Войков - БТА  
01.03.2017
09:22 мин.
Страници: 1 | 2 | 3 | Следваща >