Видео

Нов кораб ще маркира плавателния път по река Дунав
Новият кораб за маркиране на корабоплавателния път по река Дунав на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) пристигна днес на собствен ход в пристанище Русе. Той е специализиран за обозначаване на фарватера на реката, което е изключително важно за осигуряването на безпроблемно корабоплаване и предотвратява засядането на плавателните съдове в плитчини. Плавателният съд, който разполага с най-съвременно и модерно оборудване, предстои да бъде вписан в регистъра на корабите под името "Осъм". Традиция на Агенцията е корабите да се кръщават на притоците на река Дунав. Специализираният плавателен съд е построен от варненската корабостроителница "МТГ Делфин" по европейски проект, финансиран по Механизма за свързаност на Европа, каза пред журналисти Павлин Цонев, изпълнителен директор на ИАППД. От началото на тази години по проекта Агенцията получи и малък хидрографски кораб. С него вече се извършват редовни измервания, чрез които се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци. Видео - Бисер Тодоров. Монтаж - Младен Стоянов  
17.08.2018
02:07 мин.
Страници: 1 | 2 | 3 | Следваща >