Петиция с настояване за повече шанс за живот на десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
доц. д-р Влади Манев - председател на Програмния консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака към Фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промените в околната среда»; носител на приза „Изобретател на 2016 г.” 
Описание:

През последните 20-30 години заболеваемостта от рак у нас се е покачила 2,5- 3 пъти. Ежегодно умират около 19 000 онкоболни и се разболяват нови около 38 000 човека.                                                    

В съвременната медицинска онкология има няколко основни проблема:

  • По време на химиотерапията е възможно да възникнат противопоказания за провеждането и да се спре за неизвестен период от време.                                
  • След приключване на химиотерапията /след няколко месеца или години/ са възможни рецидиви. Те са тези, които правят заболяването злокачествено. 
  • Най-съвременното и перспективно  направление за борба с рака е съчетането на ”Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака” с конвенционалната терапия.         

За решаването на тези проблеми е нужно разкриване на научно-приложна клинична иновативна медицинска структура, където да се прави медицина в тази иновативна област. Това е липсващо звено в онкологията.