Пресконференция на ръководството на Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" и училище с подобен профил в Охрид, Северна Македония.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон"