Пресконференция по проект "Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г."

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Клуб „Икономика 2000“ и „Агенция за икономическо развитие Костинброд“ 
Описание:

На пресконференцията ще бъдат представени самият проект и резултатите от първите два завършени доклада:

  • «Добри практики и модели за мониторинг и оценка на проекти»;  
  • «Анализ и оценка на използваната система за отчетност и докладване на напредъка в изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.»

Проектът е финансиран по ОП „Добро управление” и се изпълнява от  Клуб „Икономика 2000“ и „Агенция за икономическо развитие Костинброд“.