Представяне на проекта за новата автомагистрала „Дунав -Егея” - правилната алтернатива за направлението Север – Юг.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
„Ларж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД 
Описание:

Автомагистрала „Дунав – Егея“ е част от проекта ABC+De за връзка между Егейско море и Балтийско море, както и за река Дунав.

Предназначението на новата АМ „Дунав - Егея“ е :

  • Да проведе транзитния автомобилен поток за товари и пътници в направлението север – юг между Централна, Източна, Северна Европа и България, Близкия Изток, Турция, Гърция по съвременна инфраструктура. 
  • Да свърже магистралите Хемус, Тракия, Марица, А2 Егнатия и главните пътища от направлението изток – запад в Централна България и Гърция с магистрала в направлението север-юг и с бъдещото пристанище Мароня на Егейско море.
  • Да осигури най-високо ниво на транспортно обслужване между регионите в Централна България и между населените места с цел ускорено икономическо и социално развитие. 

Дължината на АМ „Дунав - Егея“ е 367,285 км., от които 327,865 км в България и стойност на изграждане 1 860 520 853 € без ДДС, а в Гърция дължината на трасето е 39,420 км , като стойността за изграждането ще бъде 356 357 148 € без ДДС.

АМ „Дунав Егея“ ще се изгради чрез публично-частно партньорство ( ПЧП ). Правната форма е концесия за строителство. Средствата за строителство на магистралата ще се осигурят от концесионера и няма да се изразходват средства от Държавния бюджет. Графикът за АМ „Дунав – Егея“  предвижда тя да бъде в експлоатация още в края на 2024 г.

Проектът за АМ „Дунав - Егея“ ще бъде представен от инж. Румен Марков, управител на „Ларж Инфрастръкчър Проджектс“.