Пресконференция на тема: „Битката за историята"

Начало:
 
Край:
 
Описание:

Участници: проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър и ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Георги Чанков - преподавател в УНСС, Мирослав Попов - юрист и политически анализатор.