Резултатите от археологическия сезон на Трапезица

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Филиал на Археологическия институт с музей към БАН-клон Велико Търново